Næsten seks ud af ti nordjyske socialpædagoger mangler tid til at tage med borgerne til fritidsaktiviteter.

Emner

Socialpædagoger har ikke tid til at tage med til fritidsaktiviteter

Et flertal af socialpædagoger svarer i ny nordjysk undersøgelse, at de ikke har nok mulighed for at tage med borgerne til fritidsaktiviteter.

Det har helt konkrete konsekvenser for nordjyske borgere med handicap, at mange socialpædagoger i stigende grad føler sig pressede på deres arbejde. Næsten seks ud af ti socialpædagoger i Nordjylland mangler tid til at tage med borgerne til fritidsaktiviteter og sociale aktiviteter. Det fremgår af en ny undersøgelse fra Socialpædagogerne Nordjylland.

”Det er en del af både dansk lovgivning og internationale konventioner, at mennesker med handicap skal have mulighed for at være en del af det almindelige samfundsliv og deltage i fritidsaktiviteter. Derfor er det dybt bekymrende, når socialpædagoger fortæller, at de ikke har ressourcer til at tage med borgene til fritidsaktiviteter,” siger Peter H S Kristensen, der er formand i Socialpædagogerne Nordjylland.

Ikke tid til fritidsaktiviteter

Ifølge den ny undersøgelse oplever nordjyske socialpædagoger generelt et stigende arbejdspres med flere arbejdsopgaver og mindre tid til borgerne.

Samtidig svarer over halvdelen af de nordjyske socialpædagoger i undersøgelsen, at de har for lidt tid og ressourcer at tage med borgerne til fritidsaktiviteter.

Helt præcist er der 59 procent af socialpædagogerne, som i undersøgelsen svarer, at de ikke har tilstrækkelig mulighed for at tage med borgerne til fritidsaktiviteter og sociale aktiviteter.

37 procent svarer, at der på deres arbejdsplads i nogen grad er mulighed for at tage med borgene til fritidsaktiviteter.

Kun 16 procent af de nordjyske socialpædagoger oplever, at der på deres arbejde er god mulighed for at ledsage borgerne til aktiviteter i fritiden.

59 procent af socialpædagogerne i undersøgelsen har ikke tilstrækkelig mulighed for at tage med borgerne til fritidsaktiviteter og sociale aktiviteter.

En vigtig og nødvendig opgave

I Danmark skal borgere med handicap behandles som ligeværdige borgere med samme rettigheder som alle andre. Det betyder blandt andet, at handicappede borgere også skal have mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter.

Ligeledes står det i FN’s Handicapkonvention, som Danmark har ratificeret, at ”personer med handicap har ret til at tage del i kulturlivet, rekreative tilbud, fritidsaktiviteter og idræt på lige fod med andre.”

”Det er en vigtig og nødvendig opgave for vores medlemmer, som der skal være tid og ressourcer til. Vi har en lovgivning med en masse gode intentioner, men ofte har man ikke ressourcerne til at leve op til intentionerne. Det er skammeligt, at vi som samfund laver socialpædagogiske botilbud, hvor beboerne lever isoleret og sjældent kommer uden for en dør,” siger Peter H S Kristensen.

67 procent af socialpædagogerne har de seneste fem år fået dårligere mulighed for at tage med borgerne til aktiviteter i fritiden.

To ud af tre har fået mindre tid

Ifølge undersøgelsen har de nordjyske socialpædagoger tidligere haft langt bedre mulighed for at behandle borgere med handicap som ligeværdige personer, der også kan deltage i fritids- og sociale aktiviteter.

Således oplever hele 67 procent af socialpædagogerne, at de i løbet af de seneste fem år har fået dårligere mulighed for at tage med borgerne til aktiviteter i fritiden.

Kun tre procent svarer, at de har fået bedre mulighed for at tage med borgerne til fritidsaktiviteter, mens 31 procent af de nordjyske socialpædagoger oplever, at de har den samme mulighed for at tage med borgerne til fritidsaktiviteter og sociale aktiviteter som for fem år siden.

(Offentliggjort den 8. maj 2024)

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld