Emner

Nordjyske socialpædagoger har ikke tid til fritidsaktiviteter med borgerne

Et flertal af de nordjyske socialpædagoger oplever, at de mangler tid og ressourcer til at tage med borgerne til fritidsaktiviteter.

Det er en væsentlig del af alle menneskers liv at have mulighed for at deltage i kultur- og fritidsaktiviteter.

Derfor er det et alvorligt problem, at mere end halvdelen af de nordjyske socialpædagoger svarer i en ny undersøgelse, at de ikke har tilstrækkelig tid og ressourcer på deres arbejdsplads til at tage med borgerne til fritids- og sociale aktiviteter. Det mener Peter Kristensen, der er formand for Socialpædagogerne Nordjylland.

”Det er simpelthen ikke i orden, at flertallet af vores medlemmer er så pressede på deres arbejde, at de ikke har tid til at tage med borgene til fritidsaktiviteter. I Danmark gælder det, at borgerne skal have mulighed for en tilværelse så nær det normale som overhovedet muligt, og det lever kommunerne i Nordjylland og regionen desværre slet ikke op til,” siger Peter Kristensen.

Hele 54 % mangler tid

Medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland, som enten er ansat i en af de nordjyske kommuner eller i regionen, har i undersøgelsen svaret på spørgsmålet ”I hvilken grad oplever du, at der på din arbejdsplads er tid og ressourcer til at tage med borgene til fritidsaktiviteter og sociale aktiviteter?”

Kun 13 % svarer, at de enten ”i høj grad” eller ”i meget høj grad” oplever, at de har tid og ressourcer til at tage med borgene til fritidsaktiviteter og sociale aktiviteter.

Hele 54 % af de nordjyske socialpædagoger svarer, at de oplever, at der på deres arbejdsplads kun ”i lav grad” eller ”i meget lav grad” er tid og ressourcer til at tage med borgene til fritidsaktiviteter og sociale aktiviteter.

De resterende 33 % svarer, at de ”i nogen grad” oplever, at der på deres arbejdsplads er tid og ressourcer til at tage med borgene til fritidsaktiviteter.

787 Medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland, som enten er ansat i en af de nordjyske kommuner eller i regionen, har i undersøgelsen svaret på spørgsmålet.

Samme rettigheder som alle andre

”Derfor er det vigtigt, at vores medlemmer har tilstrækkelig tid og ressourcer til at tage med borgerne til fritidsaktiviteter. Det er borgere, som i mange tilfælde ikke selv kan tage initiativ til det at komme afsted. De har behov for, at der er nogle socialpædagoger omkring dem, som kan forstå og tolke deres signaler, de har i forhold til den måde de nu kan deltage i aktiviteterne på. Det kræver, at der på arbejdspladserne er tid og ressourcer til det,” siger Peter Kristensen.

Han mener, at undersøgelsen er udryk for, at kommunerne og regionen ikke tager tilstrækkeligt ansvar for, at borgere med handicap skal behandles som ligeværdige borgere i Danmark.

”Handicappede borgere har de samme rettigheder, som alle andre. Både i Serviceloven og i Handicapkonvention står det klart, at borgerne med nedsat funktionsevne skal have mulighed for en tilværelse så nær det normale som overhovedet muligt. Selvom Kommunernes Landsforening flere gange har slået fast, at handicappede borgere også skal have mulighed for at deltage i for eksempel fritidsaktiviteter, så er virkeligheden desværre ofte en helt anden, når det kommer til stykket. Det er simpelthen for sølle,” siger Peter Kristensen.

I FN’s Konvention om rettigheder for personer med handicap (Handicapkonventionen), som Danmark har ratificeret, hedder det i artikel 30: ”Personer med handicap har ret til at tage del i kulturlivet, rekreative tilbud, fritidsaktiviteter og idræt på lige fod med andre.”

(Offentliggjort den 17. marts 2022)

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld