Emner

Unødvendig dokumentation stjæler tid fra borgerne

Nedskæringer og øgede krav til dokumentation er årsag til, at socialpædagoger ikke har tid og ressourcer til at tage med borgerne til fritidsaktiviteter, mener tillidsrepræsentant.

Over halvdelen af de nordjyske socialpædagoger mangler tid og ressourcer til at tage med borgerne til fritidsaktiviteter og sociale aktiviteter. Det viser en ny undersøgelse fra Socialpædagogerne Nordjylland.

Det er noget, som Stig Madsen tydeligt genkender fra sin arbejdsplads. Han har i 12 år været ansat som socialpædagog på Fagcenter for Autisme og ADHD i Aalborg Kommune, hvor han også er tillidsrepræsentant på afdelingen Specialgrupperne i Hammer Bakker.

”Desværre får vi mindre og mindre tid til at tage med borgerne til fritidsaktiviteter eller til andre ting, som kan give værdi og indhold i deres dagligdag. Tidligere havde vi flere ressourcer til at tage med borgerne på tur, men det har vi ikke længere, og det er meget frustrerende,” siger Stig Madsen.

Borgerne var i bedre balance

Borgerne på botilbuddet, hvor han arbejder, er voksne handicappede med diagnoser inden for autismespektret og med en meget kompleks og ofte voldelig adfærd.

”For nogle år tilbage havde vi både tid og ressourcer til regelmæssigt at tage med borgerne på skovtur, til ridning eller en tur på cafe i Aalborg. Vi havde også mulighed for en gang imellem at besøge forældrene eller bedsteforældrene sammen med dem, og det var noget, de rigtig gerne ville. Det var alt sammen med til at gøre, at borgerne dengang var i bedre balance, end de er i dag,” siger Stig Madsen.

Bliver ked af det og frustreret

Ifølge tillidsrepræsentanten er der flere årsager til, at det er blevet vanskeligere at finde tid til at tage med borgerne til fritidsaktiviteter.

”Vi er blevet færre pædagoger. Gennem årene er vi gang på gang blevet ramt af nedskæringer, og når vi er færre til at løse opgaverne, og borgerne samtidig bliver skåret i pædagogtimer, går det ud over vores muligheder for at tage med borgerne ud af huset,” siger han.

Desuden bruger medarbejderne på Fagcenter for Autisme og ADHD en stor del af deres tid på dokumentation og på at udfylde skemaer.

Stig Madsen er socialpædagog og tillidsrepræsentant på Fagcenter for Autisme og ADHD i Aalborg Kommune.

”Vi er efterhånden blevet pålagt at bruge ufattelig meget tid hver dag på ting, der ikke har noget med vores pædagogiske faglighed at gøre. En større del af vores arbejdstid går nu med sundhedsfaglig og anden dokumentation, så der er mindre tid tilbage til at være sammen med borgere. Som pædagog bliver man tit og ofte ked af det og frustreret, fordi vi kunne gøre tingene meget bedre, hvis vi kunne få lov til at bruge vores faglighed og havde de nødvendige ressourcer,” siger Stig Madsen.

Flertal mangler tid

I undersøgelsen fra Socialpædagogerne Nordjylland har medlemmer, som enten er ansat i en af de nordjyske kommuner eller i regionen, svaret på spørgsmålet ”I hvilken grad oplever du, at der på din arbejdsplads er tid og ressourcer til at tage med borgene til fritidsaktiviteter og sociale aktiviteter?”

Hele 54 % af de nordjyske socialpædagoger svarer, at de oplever, at der på deres arbejdsplads kun ”i lav grad” eller ”i meget lav grad” er tid og ressourcer til at tage med borgene til fritidsaktiviteter og sociale aktiviteter. Kun 13 % svarer, at de enten ”i høj grad” eller ”i meget høj grad” oplever, at de har tid og ressourcer til at tage med borgene til fritidsaktiviteter og sociale aktiviteter. De resterende 33 % svarer, at de ”i nogen grad” oplever, at der på deres arbejdsplads er tid og ressourcer til at tage med borgene til fritidsaktiviteter.

(Offentliggjort den 17. marts 2022)

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld