Emner

Ledernes arbejdsmiljø er bedre end forventet

Arbejdsmiljøet blandt ledermedlemmerne i Socialpædagogerne Nordjylland er bedre end forventet, selvom lederne har travlt og mangler tid til refleksion og efteruddannelse.

Det store flertal af lederne i Socialpædagogerne Nordjylland vurderer, at deres arbejdsmiljø er godt eller meget godt. Det viser en ny undersøgelse, som Socialpædagogerne Nordjylland har gennemført blandt de af deres medlemmer, der arbejder som ledere på socialpædagogiske arbejdspladser.

I undersøgelsen bedømmer 23 % generelt arbejdsmiljøet på deres arbejdsplads som meget godt, og 49 % mener, at arbejdsmiljøet er godt. 26 % bedømmer arbejdsmiljøet som nogenlunde, mens kun 2 % bedømmer arbejdsmiljøet som dårligt. Ingen af lederne i undersøgelsen mener, at arbejdsmiljøet på deres arbejdsplads er meget dårligt.

Fakta:

Læs hele undersøgelsen om ledernes arbejdsmiljø på socialpædagogiske arbejdspladser i Nordjylland her

”Det ser faktisk bedre ud, end vi havde troet, for på mange måder har lederne et helt okay arbejdsmiljø,” siger Peter Kristensen, formand for Socialpædagogerne Nordjylland.

Arbejde og privatliv flyder sammen

Selvom lederne bedømmer, at deres arbejdsmiljø er godt, så viser undersøgelsen også, at lederne har meget travlt og ikke har tid nok til deres arbejdsopgaver. 51 % oplever, at de i nogen grad har den nødvendige tid til deres arbejdsopgaver, 22 % har kun i lav grad, og 3 % har i meget lav grad tid deres arbejdsopgaver som leder.

”Undersøgelsen viser også, at langt hovedparten af lederne tænker på arbejdet, når de har fri, og de oplever, at arbejde og privatliv flyder sammen. Men lederne oplever generelt ikke, at det er et problem, for ofte er det noget, som de selv vælger, fordi det giver god mening i forhold til at varetage opgaverne som leder,” siger Peter Kristensen.

Mangler tid til refleksion

Ledernes pressede tid går ud over muligheden for at reflektere og udvikle deres lederskab, viser undersøgelsen. 34 % svarer, at de i lav grad har tid til refleksion, og 5 % har i meget lav grad, mens 37 % oplever, at de i nogen grad har tid til refleksion i deres arbejde.

”Det er et stort problem, at lederne mangler tid til refleksion, for det er afgørende for, at man som leder kan gøre sit arbejde ordentligt. Det er vigtigt at have tid til at reflektere, så man kan drive tilbuddet fremad, støtte op omkring medarbejderne og holde gang i udviklingen. Det er med til at sikre, at lederne styrer efter nogle værdier, visioner og mål og ikke bare ender op med her og nu løsninger og brandslukninger,” siger Peter Kristensen.

Han og Socialpædagogerne Nordjylland vil nu bringe problematikken op over for kommunernes forvaltninger, da det også er i den enkelte kommunes interesse, at deres ledere har tid til refleksion.

Rod med efteruddannelse

Undersøgelsen viser også, at to ud af tre ledere (66 %) har god adgang til kurser og uddannelse. Men en ud af tre (34 %) af lederne i undersøgelsen siger, at de kun i nogen grad, i lav grad eller i meget lav grad har adgang til den nødvendige kompetenceudvikling.

45 % svarer, at den manglende adgang til kurser og uddannelse først og fremmest skyldes manglende tid på arbejdet, 41 % mener, at den primære grund er, at arbejdspladsen ikke har råd, mens 9 % svarer, at deres arbejdsgivere ikke prioriterer kompetenceudvikling.

I kommentarerne til undersøgelsen peger flere af lederne på, at det kan være et dilemma, at pengene til deres egen kompetenceudvikling skal tages fra arbejdspladsens budget.

”Problemet for mange ledere er, at hvis de prioriterer deres egen efteruddannelse, så går kursusmidlerne fra medarbejderne. Det er noget rod, at man som leder skal administrere et system, som man selv er omfattet af. Derfor vil vi nu arbejde aktivt for, at der kommer en central kursuspulje til lederne, så det ikke er budgettet på den enkelte arbejdsplads, der bliver belastet, når lederne skal på kursus,” siger Peter Kristensen.

(Offentliggjort den 22. oktober 2019)

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld