Emner

Mange fejl i lønsedler

Tilbuddet om at få et løntjek er blevet brugt af mange – og det har også resulteret i, at der er fundet mange fejl i lønsedlerne.

Mange socialpædagoger har svært ved at forstå deres lønseddel, og de kan komme i tvivl om, hvorvidt de får udbetalt det helt rigtige.

Derfor ansatte Socialpædagogerne Nordjylland en løntjekker i tre måneder: Annelene Jensen, som er en af kredsens garvede tillidsrepræsentanter, der har god indsigt i socialpædagogernes overenskomster og arbejdstidsaftale, har fra april til juni gået lønsedlerne igennem fra de medlemmer, som har henvendt sig.

”Og jeg har fundet mange fejl,” fortæller Annelene Jensen.

Manglende overtidsbetaling

De typiske fejl handler om, at medlemmerne ikke har fået overtidsbetaling, når de har skullet det, men blot almindelig timeløn. Der er også mange, som har fået deres fridage inddraget, og deres arbejdsplaner bliver ændret uden ordentlig varsel.

”For andre handler det også om, at den afspadsering, som de har sparet op, bliver slettet under sygeperioder, hvilket ikke er tilladt. Nogle har mistet helt op til 70 afspadseringstimer, fordi saldoen pludselig blev slettet. Et medlem havde heller ikke fået betaling for 120 timers arbejde på en koloni – og hun havde heller ikke fået de tillæg, som hun havde ret til,” fortæller Annelene Jensen.

Der har også været en stor sag, hvor en arbejdsplads i fem år ikke har optjent afspadsering i forbindelse med lange vagter f.eks. 9-23. Dette på trods af at de havde lavet en decentral arbejdstidsaftale på, at det skulle de. Her var det et teknisk problem, der var skyld i fejlen, og ledelsen var helt indstillet på, at der skulle findes en løsning.

Uforståelig lønsedler

Mange medlemmer har også fået hjælp af Annelene Jensen til bare at forstå og tyde deres lønsedler, som indimellem har været urimeligt svære at forstå. Det går især galt, hvis der har været en fejl i lønnen, og lønkontoret begynder at regulere lønnen – derefter kan den ene regulering bliver fulgt op af flere, så det hurtigt bliver helt uoverskueligt.

”Men folk har jo ret til at kunne forstå deres lønseddel, og mit råd er at man ude på arbejdspladserne bør samarbejde med lønkontorerne om at gøre det mere gennemskueligt,” siger Annelene Jensen.

Hun oplever dog, at når der har været fejl i lønnen, så har mange medlemmer forsøgt at løse det lokalt, men har ikke kunnet komme igennem med det. Der har til gengæld været en anden lydhørhed, når det var Socialpædagogernes kredskontor, der henvendte sig.

Svære regler

”I nogle tilfælde handler det om, at der er uvidenhed om, hvordan arbejdstidsreglerne skal tolkes, og det kan også være meget svært. Tilmed kan der være forskel på, hvordan arbejdsgiverne og kredskontoret tolker reglerne,” siger hun.

Annelene Jensen mener, at projektet med løntjek har fået medlemmerne til at blive mere opmærksomme på deres rettigheder.

”Og de, der har svært ved at forstå arbejdstidsreglerne, kan jeg kun opfordre til, at de inviterer Socialpædagogerne på et arbejdspladsbesøg, hvor de så kan få klarlagt, hvordan reglerne er på lige deres arbejdsplads,” siger hun.

Offentliggjort den 3. juli 2015

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld