Emner

Mere magt – mulighed eller forbandelse

Fra nytår træder loven om de nye magtanvendelsesregler i kraft for personer med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne. En konsekvens af de nye regler er, at der gives mere magt til de professionelle omkring borgerne. Det kræver, at man meget grundig diskuterer etiske spilleregler på arbejdspladserne, så det ikke er op til den enkelte medarbejder at træffe valg om anvendelsen af reglerne.

Fra nytår træder loven om de nye magtanvendelsesregler i kraft for personer med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne. Alene definitionen tilsiger, at man allerførst skal vurdere, om der er tale om en varig nedsat funktionsevne, og umiddelbart er man ikke i målgruppen, hvis et tilbud gives efter § 107, da der her er tale om et midlertidig tilbud. Så grundlæggende er det i tilbud efter § 108, at de nye magtanvendelsesregler kan tages i brug.

Vi ved allerede nu, at det kan give udfordringer, da der er steder, hvor personer er blandet mellem de to paragraffer, hvilket især vil give udfordringer omkring husorden. Lederen kan fastsætte en vejledende husorden for tilbuddets fællesarealer i samarbejde med brugere og pårørende, men det vil kun gælde for borgere, hvor § 108 er anvendt som visitationsgrundlag, så en husorden kan godt blive en rodet affære.

På samme måde er det med de nye regler omkring fysisk guidning, fastholdelse ved grænseoverskridende eller konfliktskabende adfærd, særlige døråbnere og anden velfærdsskabende teknologi, låsning og sikring af yderdøre og vinduer samt kortvarig fastholdelse i personlige hygiejnesituationer. Der er et sæt regler for personer med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, mens der er andre regler for samme målgruppe, hvis årsagen er konsekvens af demens eller anden erhvervet og fremadskridende mental svækkelse.

Det bliver for omfattende at redegøre for alle de konkrete regler her, men fakta er, at de er gældende fra d. 1.1.2020. Vi kommer gerne ud og fortæller mere om reglerne, men anbefaler også, at man tilmelder sig temadage hos Socialstyrelsen om de nye regler.

En konsekvens af de nye regler er, at der gives mere magt til de professionelle omkring borgerne. Det kræver, at man meget grundig diskuterer etiske spilleregler på arbejdspladserne, så det ikke er op til den enkelte medarbejder at træffe valg om anvendelsen af reglerne. Som en borger på et tidspunkt sagde, så kunne en hverdag i vedkommendes boform godt minde om, at man havde 10 mødre/fædre om sig i løbet af dagen – hver med sine normer og regler. Og det er der selvfølgelig ingen, der skal udsættes for.

Når der laves udvidede magtbeføjelser overfor borgerne, så kan det misbruges til mere ydre styring og begrænsning af selvbestemmelsesretten, det er en reel fare, hvis ikke man er meget opmærksom. I en hverdag med mange krav og knappe personaleressourcer omkring borgerne, kan magtanvendelse være den ”nemme” løsning, men sker det, så har vi tabt som socialpædagogisk personale med den etiske tilgang, vi som fag har med selvbestemmelse og ligeværd for enhver borger.

Vi vælger at se mulighederne i de nye regler, for der er redskaber i loven, som med omtanke kan støtte borgerne i en tilværelse, som er værdig og mindre indgribende end andre løsninger, og gavner det borgerne, så skal det inddrages i arbejdet. Men vi skal være meget opmærksomme, for sker det ikke ud fra et borgerperspektiv, så bliver de nye regler en forbandelse – også for vort fag.

(Offentliggjort den 22. oktober 2019)

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld