Emner

Ny arbejdstidsaftale

Fra den 1. april 2016 gælder en ny arbejdstidsaftale.

Den nye aftale gælder for socialpædagoger, omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt ledende værkstedspersonale, der er ansat i kommunerne.

Aftalen er på mange punkter – både i forhold til opbygning og indhold – identisk med de aftaler, der gælder for bl.a. sygeplejersker og SOSU-assistenter.

Den nye aftale adskiller sig fra den gamle på væsentlige punkter. Det gælder fx planlægning og opgørelse af arbejdstiden, som bliver væsentlig mere præcis end i den gamle aftale. Fremover skal man have udleveret sin tjenesteplan fire uger før, den træder i kraft, og tjenesteplanen skal have en udstrækning på mindst fire uger. Opgørelsesperioden (normperioden) kan – med mindre andet aftales – maksimalt udgøre 16 uger.

En anden væsentlig ændring bliver inden for aften-, nat- og lørdagstillæg. Disse tillæg vil fremover blive givet som en procentdel af lønnen. Inden aften- og nattillæg udbetales reduceres de med 8,11%, der går til afspadsering (37/3-afspadsering). Tidspunktet for optjening af 37/3-afspadsering er flyttet til kl. 17, til gengæld optjenes afspadsering for alle timer, der ligger efter kl. 17. Der kan altså ikke længere spekuleres i, hvornår tjenesten påbegyndes. For en socialpædagog med gennemsnitsløn vil den del af aftentillægget, der som udgangspunkt går til udbetaling stige fra de nuværende godt 24 kr. pr. time til godt 29 kr. pr. time.

For den gruppe, der efter overenskomsten har et fast ulempetillæg sker der en forhøjelse af tillægget. Tillæggene på 15.400 kr. og 26.000 kr. i årligt grundbeløb forhøjes med 500 kr.

Fakta:

Læs mere om de nye arbejdstidsregler her

Desuden får juleaften status af en søgnehelligdag fra dagstjenestens begyndelse. Det betyder, at der skal ske nedskrivning af arbejdstidsnormen for alle dog undtaget faste nattevagter.

Reglerne for rådighedstjeneste bevares uforandret og adskiller sig fortsat fra reglerne på de øvrige døgndækkede områder.

(Offentliggjort den 4. marts 2016)

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld