Emner

På borgernes side

Socialpædagoger arbejder ofte med udsatte borgere, som ikke altid selv kan tale deres egen sag. Vi har derfor en særlig forpligtigelse til at være på borgerens side og sikre deres rettigheder.

Som socialpædagoger arbejder vi med borgere, som ofte er i meget udsatte sociale positioner i Danmark. Det er mennesker, som ikke altid selv kan stå frem og tale deres egen sag, ligesom de i mange tilfælde ikke har pårørende eller andre, som kan tale deres sag. Det stiller socialpædagogerne i en rolle, hvor vi har en særlig forpligtigelse til at være tydelige omkring, at vi primært er på borgernes side. Det er vi i vores tilgang til arbejdet med borgerne, men vi skal også være det i forhold til at sikre deres rettigheder.

Er det så i konflikt med vores loyalitetsforpligtigelse over for arbejdsgiverne, kunne mange spørge, men det mener vi ikke kan være tilfældet. Rettighederne for borgerne er som for alle andre nedfældet som lovstof, hvad enten det er i Serviceloven, Folkeskoleloven eller andre af de danske love. Ydermere har vi ratificeret Børnekonventionen, Handicapkonventionen samt Menneskerettighedskonventionen. Vi har derfor en entydig forpligtigelse til at ytre os, hvis vi oplever, at rettighederne for de borgere vi arbejder med bliver krænket, og det er der ingen, som kan eller skal forhindre os i.

At vi har forpligtigelsen, betyder ikke, at det er nemt, for uanset hvornår og hvad man ytrer sig om, så skal man også være parat til at stå på mål for det, man siger. Det oplever vi desværre giver visse udfordringer, da vores undersøgelse om ytringsfrihed viser, at mange af medlemmerne i Socialpædagogerne, frygter for konsekvenserne, hvis man ytrer sig om forhold på arbejdspladsen. Så vi står med en udfordring, hvor vi har en pligt på den ene side, men oplever begrænsninger på den anden.

Det er et emne, som vi har diskuteret med en gruppe medlemmer, og vi vil i den kommende tid arbejde med en konkret beskrivelse af, hvordan vi som fagforening bakker op om medlemmerne før, under og efter man ytrer sig, så det i så høj grad som muligt er trygt at ytre sig. Vi vil samtidig lave en form for kodeks omkring spillereglerne, når man ytrer sig, og hvilke etiske rammer man ytrer sig indenfor. Det gør vi, fordi det er så ultimativt vigtigt for borgernes retssikkerhed, for ansattes trivsel, og for hele velfærdsmodellen, at vi har medarbejdere, som frit kan ytre sig om de forhold, man oplever.

Man skal gøre det ordentligt, når man ytrer sig, det er klart. Man skal også kunne begrunde og forklare sig efterfølgende, når man vælger at ytre sig. Alternativet til ikke at ytre sig er ikke rart at tænke på, for her risikerer vi som faggruppe at blive et redskab, som deltager i krænkelse af borgeres rettigheder, hvis ikke vi gør opmærksom på forholdene. Det vil skabe et arbejdsmiljø, som på sigt vil belaste den enkelte.

Til allersidst, så dog en ytring som aldrig vil støde nogen. I ønskes alle en GOD SOMMER.

(Offentliggjort den 3. juli 2018)

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld