Emner

Socialpædagogerne og politik.

Vi er en fagforening, som ikke har et partipolitisk tilhørsforhold. Det betyder ikke, at vi er upolitiske, men at vi som faglig organisation forfølger et mål, nemlig at sikre medlemmerne de bedst mulige løn- og ansættelsesvilkår.

Der har været drøftet meget politik på det sidste, medierne har været godt og vel fyldt med folketingsvalg, og vi har alle skullet lægge ører til mange besynderlige budskaber og dialog, som ikke lever op til det, vi prøver at lære næste generation om god kommunikation.

Som faglig organisation bliver vi ofte spurgt til vores politiske ståsted, og det er rimeligt, at vi kan forklare det nuanceret til omgivelserne. Vi er en fagforening, som ikke har et partipolitisk tilhørsforhold. Det betyder ikke, at vi er upolitiske, men at vi som faglig organisation forfølger et mål, nemlig at sikre medlemmerne de bedst mulige løn- og ansættelsesvilkår.

Når vi snakker om løn- og ansættelsesvilkår, så drejer det sig både om de vilkår, der aftales i overenskomster og aftaler, men også om socialpolitik, da den er rammen for mange af de vilkår vores medlemmer arbejder under.

En stor del af de løn- og ansættelsesvilkår, socialpædagogerne arbejder under, er i dag lokalt aftalt, så det er nødvendigt, at vi forholder os til de personalepolitiske rammer, der er i hver enkelt kommune og i regionen.

Serviceloven sætter overordnede rammer for, hvad borgerne har krav på, men hvordan socialpolitikken udmøntes er langt hen ad vejen et lokalt anliggende. Vi ved, at de vilkår borgerne får, også er den ramme, vi har at agere fagligt under, så på den måde påvirker socialpolitikken i høj grad medlemmernes vilkår.

Med målet om at sikre medlemmerne de bedst mulige løn- og ansættelsesvilkår, er det helt nødvendig, at vi blander os i politik, men vi skal kunne samarbejde med dem, som borgerne har valgt både lokalt og på landsplan. Derfor kan vi ikke være partipolitiske som faglig organisation.

Holdningsmæssigt kan vi så altid beskyldes for at være tættere på nogen end på andre, og sådan må det være. Vi skal forfølge det, vi tror på, er bedst for vores medlemmer, og vi samarbejder med dem, som kommer tættest på vores mål.

Her i skrivende stund er vi ved at få en ny regering. Da de er ved at forhandle regeringsgrundlag, kender vi ikke de socialpolitiske rammer for en sådan regering endnu. Som medlem skal du være sikker på, at uanset hvordan en ny regering sammensættes, så har vi de samme mål at forfølge, og det vil vi gøre, akkurat som vi gør det lokalt.

Er der politikere, som vi oplever, vil diskriminere, skære på velfærd for de mest udsatte, forringe vilkår for ledige medlemmer eller andet, der strider mod vores interesser, så skal vi bide dem i haserne, ligesom vi skal støtte dem, der vil det modsatte.

Så Socialpædagogerne skal være meget politiske, men alene ud fra det som tjener vores medlemmers interesser. Partipolitik derimod er en privatsag for hver enkelt.

Kan I alle have en dejlig sommer.

Peter H S Kristensen, Kredsformand.

Offentliggjort den 3. juli 2015.

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld