Emner

Vi bør revurdere strukturen for tillidsrepræsentanter

Vi revurderer, hvordan strukturen omkring tillidsrepræsentanterne bør være, da hensigten med én leder – én TR ikke må overskygge den rolle og de opgaver tillidsrepræsentanterne skal og kan løse.

Tillidsrepræsentanterne er en vigtig part i samarbejdet mellem arbejdsgiverne, den faglige organisation og medarbejderne på en arbejdsplads. Deres rolle er at skabe åbenhed og synlighed omkring de vilkår, der er gældende på arbejdspladsen. Det sker gennem forhandling og tolkninger af aftaler samt ved at være i dialog med alle på arbejdspladsen.

Formålet med tillidsrepræsentanternes arbejde er at medvirke til at skabe arbejdspladser, hvor der er tydelighed omkring opgaven og tydelighed omkring de vilkår og aftaler, der er gældende samt at skabe sikkerhed for at hver enkelt medarbejder har ordnede forhold. Et mål som tillidsrepræsentanterne deler med ledere og medarbejdere, for alle ønsker arbejdspladser, hvor man i dagligdagen har fokus på den pædagogiske opgave og ikke hele tiden skal forholde sig til organisatoriske udfordringer.

Det kræver god uddannelse af tillidsrepræsentanterne, hvis de skal leve op til den rolle og den opgaveløsning, og det kræver klare rammer for opgaven. Det skal vi i Socialpædagogerne Nordjylland tage ansvar for.

En anden forudsætning for at kunne leve op til rolle og opgaveløsning er et godt kendskab til arbejdspladsen. Vi har som faglig organisation haft en hensigt, der hedder: en leder – en TR, dog uden det skal tolkes som en endegyldig regel. På dette punkt er tillidsrepræsentanterne flere steder voldsomt udfordret, da ledelsesfelter til stadighed ændres i retning af, at man får meget store ledelsesfelter og arbejdspladser. Vi ser store arbejdspladser, der som regel består af flere afdelinger og ofte også er geografisk spredte. Det kan betyde, at tillidsrepræsentanten bliver udfordret på det lokale kendskab, da hun naturligt nok kun har sin dagligdag på en af afdelingerne.

Med den udvikling stilles der krav til, at vi revurderer, hvordan strukturen omkring tillidsrepræsentanterne bør være, da hensigten med en leder – en TR ikke må overskygge den rolle og de opgaver tillidsrepræsentanterne skal og kan løse. Vi skal have fokus på, at medlemmerne på arbejdspladserne skal kende deres TR og opleve, at deres TR er tilgængelig og har det lokale kendskab, som er en forudsætning for at kunne varetage medlemmernes interesser.

Det kan betyde, at vi skal i dialog flere steder, da vi må anerkende, at der kan være forskelligt fokus afhængig af, hvilken rolle man har på en arbejdsplads. Som leder er det selvfølgelig ønskværdigt, at der kun er en TR, da det er nemmere at håndtere i både dialog og forhandlinger. Omvendt så har medlemmerne det helt naturlige krav, at TR har det nødvendige kendskab til deres konkrete arbejde for at kunne blive repræsenteret.

Vi diskuterer udfordringen i Socialpædagogerne Nordjylland, og der må ikke være tvivl om, at det er vigtigt at have fokus på, at hver enkelt medlem skal kende deres TR, så det er let at bruge os som faglig organisation i en foranderlig dagligdag.

(Offentliggjort den 4. november 2016)

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld