Emner

Vi skal prioritere fagligheden

Udgifterne til det specialiserede socialområde stiger. Det må vi erkende.
Men mere interessant er det, om stigningen i udgifterne kommer den enkelte modtager til gavn.
Det kan vi godt tvivle på, om det er gældende alle steder.

For at blive klogere på udfordringerne på området og for at få redskaber til at styre økonomien, nedsatte Socialministeren forrige år et ekspertudvalg. Tranæs-udvalget, som det hedder efter udvalgets formand, er netop kommet med deres rapport.

Øget magtanvendelse og tvangsflytning

Noget i rapporten er udmærket, mens andet er meget bekymrende. Som i tidligere rapporter er der fokus på øget økonomisk styring og på at give større handlefrihed i kommunerne. Rapporten indeholder en række anbefalinger, som er bekymrende, fordi de vil få konsekvenser for borgernes rettigheder og den retssikkerhed, de har i dag.

Tranæs-rapporten peger blandt andet på øget magtanvendelse og adgang til at låse beboere inde. Der skal være mulighed for tvangsflytning af borgere, og prisen skal have samme vægtning som faglighed, når borgernes tilbud skal vurderes.

Interessante konklusioner

Rapporten indeholder nogle interessante konklusioner om, hvorfor det specialiserede socialområde er så svært styrbart økonomisk. Ud af en samlet udgiftsstigning på syv procent i årene 2018 – 2021, står botilbudsområdet for 69 procent af den økonomiske vækst.

Ud af disse er 82 procent af stigningen på private og selvejende tilbud, som kommunerne ikke direkte har indflydelse på i den daglige administration. Så udgiftsstigningen på de kommunale og regionale tilbud, er ikke bærende for udgiftsstigningerne.

Det fører til at ekspertudvalget udtaler følgende: ”Botilbudsområdet fungerer i dag principielt under markedslignende vilkår med henblik på at høste de effektiviseringsgevinster mv., der følger af konkurrence på markedet. Ekspertudvalget vurderer imidlertid, at en række forhold i den markedslogik, som gælder på botilbudsområdet, ikke holder i virkeligheden.”

Vi skal satse på mere faglighed

Det er nok så tæt man kan komme, på at udvalget erkender at der skal indføres nye principper for hvordan man skaber mere lige vilkår mellem private og offentlige tilbud.

Skal man føre det ud i livet, kræves der mange ændringer. Udvalget anbefaler 19 områder, hvor der skal ske ændringer, og dem kommer vi nok til at forholde os til i løbet af året.

Vi vil gå aktivt ind i drøftelserne, og vi arbejder lige nu på at forme alle de gode argumenter for at prioritere den socialpædagogiske faglighed. Det gør vi i samarbejde med medlemmer i en fælles indsats mellem os og kreds Bornholm, hvor vi har bedt medlemmer indenfor de enkelte områder om at sætte ord på det mest betydningsfulde og væsentligste i deres arbejde.

Men der er ingen tvivl om, at det bliver et år, hvor den socialpolitiske dagsorden kommer til at fylde, og det kommer vi til at følge tæt.

Venlig hilsen

Peter H S Kristensen, kredsformand

(Offentliggjort den 8. maj 2024)

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld