Emner

Arbejdsmiljøet er under pres

Aalborg Kommunes besparelser har allerede haft store konsekvenser for de ansatte i dagbehandlingen af udsatte unge. Nu truer nye besparelser forude.

De seneste år har målgruppen på dagbehandlingstilbuddet Vissegård ændret sig markant. Her kommer unge 14-18-årige, der ikke parate til den almindelige folkeskole, fordi de fx har sociale problemer, ADHD eller lav intelligensniveau.

”Men de mange besparelser på området har betydet, at målgruppen har ændret sig markant og er blevet tungere og tungere de senere år. Mange af de unge, vi modtager i dag, har også andre psykiske diagnoser,” siger Michael Svanholm Pedersen, der er tillidsrepræsentant i Dagbehandling Unge.

”Stort set alle de unge, som vi har i målgruppen i dag, ville for få år siden have været anbragt. Og dem, vi tidligere havde som målgruppe, er i dag i den normale folkeskole,” siger han.

Øgede krav

Selvom målgruppen er blevet tungere, er ressourcerne ikke blevet øget. Tilmed har Aalborg Kommune nu skærpet sine krav til Dagbehandling Unge.

”Siden sommerferien har kommunen krævet, at eleverne følger fuld fagrække, hvor de tidligere kunne nøjes med dansk, matematik og engelsk. Samtidig betyder skolereformen, at eleverne skal have langt flere lektioner i løbet af dagen,” fortæller Michael Svanholm Pedersen.

Resultatet er, at medarbejderne er pressede både af arbejdsmængden og af frustration over, at der ikke længere er tid til det vigtigste ved arbejdet med udsatte unge:

”Det er frustrerende, at der ikke længere er tid til at snakke med de unge, fordi undervisningen fylder så meget. Samtidig er det frustrerende at opleve, at al den undervisning stresser vores unge. De står af omkring middagstid, da de ikke kan rumme mere, men kravet er, at vi bliver ved,” siger han.

De unge giver også selv udtryk for, at de ikke længere føler, at der er tid til dem, fortæller Michael Svanholm Pedersen.

”Det er frustrerende at skulle motivere de unge til al den undervisning, når vi godt ved, at de unge ville have bedst af en gåtur og en snak om, hvad der foregår i deres liv.”

Sygemeldinger og stress

Fakta:

Dagbehandlingstilbuddet Vissegård er et socialpædagogisk skole- og behandlingstilbud til skolepligtige unge fra 13 år. Formålet er at undgå en anbringelse og der arbejdes målrettet med at styrke de unges faglige, sociale og personlige kompetencer. Vissegård har plads til 12 unge.

De seneste års besparelser, den tungere målgruppe og de nye krav om mere undervisning sætter sine tydelige spor på arbejdsmiljøet på Vissegård.

”De senere år har alt handlet om at spare penge, løbe stærkere og arbejde med en tungere målgruppe. Resultatet er, at vi har mange sygemeldinger på grund af stress,” siger Michael Svanholm Pedersen, der oplever, at det også er ens egne faglige ambitioner, der lægger et pres:

”Vi vil jo gerne gøre det hele så godt som muligt, og det er hårdt, når man oplever, at det ikke kan lade sig gøre på grund af arbejdspres og øgede krav. Vi har trods alt de unge i nogle af de allervigtigste år af deres liv.”

Michael Svanholm Pedersen

Mere undervisning får ikke de unge til at bryde den sociale arv, mener Michael Svanholm Pedersen.

Michael Svanholm Pedersen tror ikke på, at flere fag og mere skolegang er svaret på de unges udfordringer:

”De unge kommer ikke til at bryde den sociale arv ved at følge fuld fagrække. De er ikke gearede til uddannelsessystemet, og det bliver de heller ikke ved, at du fylder mere og mere undervisning på dem,” sige han.

Nye besparelser på vej

De seneste år har Aalborg Kommune sparet 70 millioner kroner på området for udsatte børn og unge. Og forude venter yderligere besparelser på 13 millioner kroner i budgettet for 2015. Kommunen lægger op til, at antallet af pladser og serviceniveauet reduceres inden for dagbehandlingen af udsatte unge.

”Jeg synes, det er svært, at overskue nye besparelser lige nu. Men det vil helt sikkert få store konsekvenser for kvaliteten, hvis politikerne vælger igen at lægge tilbud sammen og spare på personalet,” siger Michael Svanholm Pedersen.

Offentliggjort den 9. oktober 2014

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld