Emner

Flere underretninger fører til udgiftsstigning

En stigning i antallet af underretninger om børn og unge, som har det svært, har fået udgifterne til at stige i Aalborg Kommune.

Der er det seneste år sket en stigning på 46 pct. i antallet af underretninger til Aalborg Kommune fra borgere, der er bekymrede over børn og unge, som har det svært og har brug for hjælp. Væksten i underretningerne har betydet, at udgifterne til udsatte børn og unge er steget, og kommunen lægger derfor op til at spare 13 millioner kroner i 2015 på et område, som for få år siden var udsat for besparelser på 70 millioner kr.

”Kommunen ændrede i 2012 anbringelsesgrundlaget, så unge over 14 år ikke skulle anbringes længere, med mindre de var alvorligt truede og havde en åbenbar risiko for varig skade, hvis der ikke blev grebet ind. Nu vil kommunen skrue på anbringelsesgrundlaget igen,” siger René Zimmer, fællestillidsrepræsentant for socialpædagogerne i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune.

Det er betænkeligt

”Kommunen lægger nu op til, at den allersvageste gruppe af unge heller ikke skal anbringes længere. De unge, som ofte har været udsat for massivt omsorgssvigt, vold eller andre alvorlige overgreb, som har misbrugsproblemer eller kriminel adfærd, skal nu rummes i normalområdet og blive boende hjemme, mens familiegruppernes ansatte skal stå for behandlingen af dem,” fortæller René Zimmer.

Det bekymrer fællestillidsrepræsentanten:

”Det er familiegrupperne, der vurderer, hvorvidt den unge har brug for en foranstaltning, og nu lægger kommunen op til, at denne myndighed også skal stå for selve behandlingen. Det, synes jeg, er betænkeligt,” siger René Zimmer, der også er bekymret for, om familiegrupperne kan løfte opgaven.

”Det er unge med meget tunge problemer. Det er ikke nogen, som det er nemt at arbejde med, de har massive problemer, og familiegrupperne står overfor en meget svær opgave,” siger han.

Lad ikke økonomi styre

René Zimmer mener, at det er meget vigtigt, at det ikke kun er økonomien, der styrer, hvilken hjælp de udsatte børn og unge får.

”Kommunen skal sikre sig en garanti for, at de, der påtager sig opgaven med de udsatte unge, også er gearede til at arbejde med denne målgruppe. Kommunen må ikke bare gå efter den billigste løsning, for det er langt fra sikkert, at det også er den rigtige, bedste og mest egnede løsning,” siger han.

Offentliggjort den 9. oktober 2014

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld