Emner

Nye besparelser på udsatte unge i Aalborg

Aalborg Kommune har beskåret området for udsatte børn og unge massivt i de senere år, og området står nu igen over for besparelser. Tillidsrepræsentant Lars Øberg frygter for konsekvenserne.

70 millioner kroner – så meget har Aalborg Kommune beskåret området for udsatte børn og unge med inden for de senere år, og i budgettet for 2015 planlægger kommunen nu yderligere besparelser på 13 millioner kroner.

”Aalborg Kommune har de senere år kun anbragt selvmordstruede og aggressive unge på institution. Alene i mit opgavefællesskab er døgncentrenes 42 døgnpladser på få år reduceret til 12 pladser. Med de nye besparelser vil den sidste rest af unge, der har det allersværest, heller ikke nødvendigvis kunne anbringes,” siger Lars Øberg.

Han er tillidsrepræsentant for de socialpædagogisk ansatte i opgavefællesskabet: Døgnbehandling af Unge og Forebyggelse af døgnanbringelser af unge, som tæller døgncentrene i Nibe og på Sulsted Landevej, det sociale Jægerkorps, Netværkstilbuddet samt støtteboligen på Fyrkildevej og Davids Allé – det sidste sted er han selv ansat.

Flere besparelser

De påtænkte besparelser vil bl.a. betyde, at de unge, der i dag lever op til kravene om en anbringelse, fremover kan bevares i hjemmet og nærmiljøet. Det vil sige, at unge, der fx er selvmordstruede, udadreagerende, kriminelle eller har et misbrug, ikke længere som en selvfølgelighed bliver anbragt.

”Vi mærker allerede konsekvenserne, men jeg frygter virkelig, hvornår boblen springer og noget for alvor går galt blandt de unge,” siger Lars Øberg.

For ham og hans kolleger har de senere års besparelser haft mange konsekvenser:

”Målgruppen er de senere år blevet langt tungere. Mine kolleger kan ikke målrette indsatsen på samme måde som tidligere, og meget tid går med at slukke ildebrande,” siger Lars Øberg.

De unge, der for få år siden kom på døgncentre og opholdssteder, bliver i dag i højere grad anbragt på eget værelse.

”Der er også en gråzone af unge, som hidtil har fået tilbud, men som slet ikke får den nødvendige hjælp i dag,” siger Lars Øberg.

Påvirker arbejdsmiljø

Fakta:

Davids Allé er normeret til seks personer og har fire ansatte. Målgruppen er unge mellem 15 og 18 år, der normalt anbringes på døgninstitution/opholdssted, men som af forskellige grunde ikke kan fastholdes på de steder mere. De unge anbringes i egen bolig og får en tæt og fleksibel støtte i forhold til alle aspekter af deres liv. Der ydes også efterværn til unge over 18 år.

På Davids Allé tager Lars Øberg og hans kolleger hånd om de unge, der er uanbringelige og derfor bliver anbragt på eget værelse med massiv støtte. Målgruppen er unge mellem 15 og 18 år, men Davids Allé yder også efterværn til enkelte unge over 18 år.

”Vores målgruppe er ofte unge, som har fået rigtig mange tilbud. Hovedparten af vores unge har flere døgninstitutionsanbringelser bag sig, og de er enten udskrevet, fordi de ikke kan indordne sig, eller også er de nået så langt i deres udvikling, at de lige skal have den sidste støtte i overgangen fra barn til voksen. Derfor er vi et alternativ til en anbringelse. De skal lære at forholde sig til den virkelig, som de vil blive en del af som 18-årige,” siger Lars Øberg.

Der er plads til seks unge i tilbuddet på Davids Allé, men selvom Aalborg Kommune har valgt i højere grad at anbring de unge på eget værelse frem for en institution eller familiepleje, mærker stedet ikke øget travlhed.

”Jeg undrer mig over, at vi ikke oplever et større pres på pladserne, når nu flere unge bor på eget værelse. Vi burde få visiteret mange flere unge og i hvert fald ikke have tomme pladser på Davids Allé, men sådan er det ikke. Jeg forstår ikke, hvad der sker, men kommunen må jo vælge at bruge private tilbud frem for deres eget,” siger Lars Øberg, der oplever, at situationen smitter negativt af på arbejdsmiljøet:

”Det skaber utryghed, at vi hele tiden er usikre på, om vi er under udvikling eller under afvikling. Vi er rigtig glade for vores arbejde og vores fag, men vi er pressede og har konstant fokus på vores belægningsprocent,” siger han.

Offentliggjort den 9. oktober 2014

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld