Emner

Deltidsansatte vil gerne op i tid

40 procent af de deltidsansatte socialpædagoger i Nordjylland ønsker at arbejde mere, men der mangler handling fra arbejdsgiverne.

Det viser en ny undersøgelse fra Socialpædagogerne Nordjylland.

Selvom det var helt tilbage i 2008, at Kommunernes Landsforening og Danske Regioner sammen med de faglige organisationer blev enige om at arbejde for at skabe flere fuldtidsstillinger, så er der stadig meget langt mellem fuldtidsstillingerne på det socialpædagogiske arbejdsområde. Tværtimod bliver der i stigende grad slået deltidsstillinger op.

Fakta:

Socialpædagoger Nordjyllands deltidsundersøgelse er foretaget som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne af kredsens medlemspanel. Du kan læse hele undersøgelsen her 

Nu viser en ny undersøgelse blandt Socialpædagogerne Nordjyllands medlemmer, at fire ud af ti deltidsansatte ønsker at kommer op i tid. Men det går meget langsomt med at gøre op med deltidskulturen på det offentlige arbejdsmarked, og de deltidsansatte socialpædagoger i Nordjylland skal se langt efter flere timer.

Maja Hansen er fællestillidsrepræsentant for socialpædagogerne i Frederikshavn Kommune, og hun oplever, at de socialpædagogiske stillinger stort set kun bliver slået op som deltidsstillinger. Tidligere har landsdækkende opgørelser vist, at 60 pct. af socialpædagogerne arbejder på fuldtid. I Bofællesskabet i Skagen, hvor Maja Hansen arbejder, er det kun tre af de 30 ansatte, der har en fuldtidsstilling.

”Når vi slår stillinger op, får vi næsten heller ingen ansøgninger, fordi det er 30 timers stillinger, og økonomisk set er det jo ikke særligt attraktivt. Mange af mine deltidsansatte kolleger kæmper også om ekstra vagter, fordi de så kan få en nogenlunde løn, men det hjælper jo ikke på deres pensionsopsparing,” siger hun. Hun oplever, at der er kommet en øget bevidsthed blandt kollegerne om, at deltidsarbejde ikke kun betyder mindre løn, men også lavere pensionsopsparing.

Handler om økonomi

I Region Nordjylland er det også svært at komme deltidsansættelserne til livs blandt socialpædagogerne, fortæller fællestillidsrepræsentant Kim Albrecht. Arbejdsgiverne forklarer ofte deltidsansættelserne med, at det så er nemmere at få vagtplanen til at hænge sammen.

”Den begrundelse køber jeg ikke, for det er et spørgsmål om at planlægge arbejdet bedre. Jeg tænker nærmere, at det er økonomi, der er begrundelsen, for ved at ansætte folk på deltid, kan arbejdsgiverne spare lønkroner. Og når der så er brug for det, kan de give de deltidsansatte merarbejde uden, at det koster overarbejde,” siger Kim Albrecht.

Han hører om mange deltidsansatte socialpædagoger i regionen, der gerne vil op i tid, men ikke kan komme det, men han hører også om socialpædagoger, der har valgt at være deltidsansat frivilligt. Ofte fordi det passer bedst til deres familieliv.

Den nye undersøgelse fra Socialpædagogerne Nordjylland viser også, at 29% af de deltidsansatte selv foretrækker deltidsarbejde, 22% arbejder deltid, fordi deres arbejdsgiver foretrækker det, og 16% arbejder deltid for at få arbejdsliv og privatliv til at hænge sammen, mens 13% er deltidsansatte af helbredsmæssige grunde.

”Jeg hører også socialpædagoger, der siger, at de arbejder deltid, fordi de ikke kan holde til at arbejde fuldtid. Det er stærkt bekymrende, at vi er nået til, at nogle ikke kan holde til at arbejde 37 timer inden for vores arbejdsområde,” siger han.

Presser arbejdsmiljøet

Formand for Socialpædagogerne Nordjylland, Peter S. Kristensen, hæfter sig ved, at undersøgelsen viser, at det især er deltidsansatte, som oplever, at de ikke har tid nok til deres arbejde. Ifølge undersøgelsen oplever 26% af de nordjyske socialpædagoger, som er ansat på deltid, at de kun i lav grad eller i meget lav grad har den nødvendige tid til deres arbejdsopgaver, mens tallet for de fuldtidsansatte kun er 19%.

”Det er de deltidsansatte, der er mest pressede og føler, at de ikke har tid til deres arbejdsopgaver. Det skyldes sikkert, at de arbejder på nedsat tid. De er presset til det yderste og skal samtidig være fleksible uden at blive kompenseret for det. Hvis de kom op i tid, ville det måske netop frigive tid til de pædagogiske opgaver med borgerne, ligesom de ville have ret til pauser,” siger Peter S. Kristensen.

Han fremhæver også, at de mange deltidsansættelser betyder, at borgerne skal forholde sig langt flere mennesker, hvilket skaber uro og utryghed.

Ret til flere timer

De offentlige arbejdsgivere har siden 2008 været forpligtet til at tilbyde deltidsansatte flere timer, når der er ledige timer, fx hvis en stilling bliver ledig eller normeringen sættes op. Men den ret bliver ikke håndhævet, viser Socialpædagogerne Nordjyllands undersøgelse. 66% af de offentligt deltidsansatte socialpædagoger i Nordjylland er aldrig blevet tilbudt at komme op i tid af deres arbejdsgiver.

”Jeg synes, at det er rystende. Når vi nu i lang tid har haft en aftale med arbejdsgiverne om, at flere medarbejdere skal fra deltid til fuldtid, så er det beskæmmende, at kun en tredjedel af de deltidsansatte er blevet tilbudt flere timer,” siger Peter S. Kristensen.

Deltidsarbejde har netop været i fokus både for arbejdsgivere og fagforbund i mange år, men alligevel sker der ikke rigtigt noget.

”Undersøgelsen bekræfter, at vi står med et reelt problem, og at mange deltidsansatte faktisk gerne vil arbejde mere. Samtidig har vi brug for flere hænder og kommer i stigende grad til at mangle hænder, og der er jo en kæmpemæssig uudnyttet ressource blandt de deltidsansatte,” siger han.

Handler også om ligeløn

Ifølge Peter S. Kristensen er deltidsproblematikken også en køns- og ligelønsproblematik. Den offentlige sektor er i høj grad et kvindedomineret arbejdsområde, og deltidsansættelserne rammer i højere grad kvinder end mænd.

Socialpædagogerne Nordjyllands undersøgelse viser, at 80% af mændene er fuldtidsansatte, mens det kun gælder 65% af kvinderne.

”Når man arbejder inden for de traditionelle kvindefag med lavere løn end andre steder, så kan det bedst betale sig, at det er kvinden, der går ned i tid, for at få familielivet til at hænge sammen. Det skal vi have ændret på. Deltidsansættelse er en del af grunden til, at kvinder tjener mindre end mænd, når man ser på livsløn. Så skal vi have reel ligeløn, skal vi også have gjort op med deltidskulturen,” siger Peter S. Kristensen.

Socialpædagogerne Nordjylland vil nu bruge medlemsundersøgelsen til at tage en dialog med arbejdsgiverne om, hvordan der kan komme flere socialpædagoger på fuldtid. Dialogen er allerede i gang i flere kommuner, hvor deltidsproblematikken er taget op, fordi kommunerne også i stigende grad har udfordringer med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

(Offentliggjort den 6. januar 2021)

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld