Emner

Svært at komme deltidsarbejde til livs

Selvom deltidsansættelser har store konsekvenser for den enkelte medarbejders økonomi, fagligheden på arbejdspladsen og rekrutteringen af nye medarbejdere, så er det svært at komme deltidsarbejde til livs i Hjørring Kommune.

For nyligt fik tillidsrepræsentant og socialpædagog Pernille Horne, en besked fra sin afdelingsleder om, at der fremover kun bliver ansat medarbejdere på maksimalt 34 timer på dagtilbuddene for handicappede i Hjørring Kommune. Størstedelen af medarbejderne er allerede deltidsansatte – det gælder også Pernille Horne, der er ansat 32 timer om ugen.

”Nogle er på deltid, fordi de ønsker det. Men mange af os vil gerne op i tid, så vi får en fuld månedsløn og kan spare ordentlig op til pensionen. Vores eneste mulighed er at finde et ekstra job, men det er meget svært, så vi er pressede,” siger hun.

Har ikke holdt personalemøde i et år

Pernille Horne er ansat på dagtilbuddet Slusen, der har åbent 34 timer om ugen, og fordi medarbejderne er deltidsansatte, er der ikke tid til planlægning, kollegial sparring eller personalemøder i arbejdstiden.

”Det seneste år har vi i Slusen skullet holde personalemøder inden for den norm, som vi er ansat. Det betyder, at vi skal spare op til et personalemøde ved at afspadsere nogle minutter om dagen. Det er ikke så nemt, og tiden vil jo gå fra borgerne, så vi har ikke holdt personalemøde det seneste år,” fortæller Pernille Horne.

Hun mener, at medarbejderne uden problemer ville kunne udfylde en 37 timers arbejdsuge, og hun bliver bekymret for, om dagtilbuddene kan blive ved med at tiltrække arbejdskraft, hvis der kun er deltidsstillinger at komme efter.

”Det er bare ikke særligt attraktivt med deltidsstillinger, og før eller siden vil det smitte af på rekrutteringen af medarbejdere til vores område,” siger hun.

Rekrutteringsproblemer vil vokse

Det er ikke kun på dagtilbud for handicappede, men på handicapområdet i Hjørring Kommune generelt, at det går lidt trægt med at få flere medarbejdere op i tid eller på fuldtid. Kommunernes Landsforenings har ellers meldt klart ud, at de kommunale medarbejdere skal op i tid for at fremtidssikre det kommunale arbejdsmarked.

Joan Kristensen er fællestillidsrepræsentant i Hjørring Kommune, og set fra hendes stol giver det slet ikke mening med de mange deltidsstillinger.

”Vi har allerede svært ved at få kvalificeret arbejdskraft til de funktioner, som vi dækker, og de rekrutteringsproblemer vil kun blive større med tiden. En nem løsning ville jo være at sætte de deltidsansatte op i tid og at slå fuldtidsstillinger op,” siger Joan Kristensen.

Argumenterne, som hun hører fra arbejdsgiverne, handler som regel om, at de vil mangle fleksibilitet og ikke vil kunne få vagtplanen til at hænge sammen, hvis medarbejderne er fuldtidsansatte.

”Som udgangspunkt har vi i Danmark en ugentlig arbejdstid på 37 timer, og når det kan lade sig gøre mange andre steder, så burde det også være muligt her hos os. Jeg tror i højere grad, at det handler om økonomi. Ved at ansætte folk på deltid, kan kommunerne spare lønkroner, og når der er brug for det, kan arbejdsgiverne give de deltidsansatte merarbejde uden, at det koster overarbejde,” siger Joan Kristensen.

Højt sygefravær

Hun medgiver, at nogle socialpædagoger vælger deltidsarbejde frivilligt, fordi det passer dem bedst, men hun fortæller også, at hun hører fra flere, at de ikke kan holde til at arbejde fuldtid. Samtidig kan hun konstatere, at medarbejderne bliver mere og mere belastede, fordi de har kortere tid til at udføre deres opgaver. Det kan i værste fald medføre sygemeldinger på grund af stress og langtidssygemeldinger. Hjørring Kommune har et stort sygefravær på handicapområdet, hvor det gennemsnitlige sygefravær pr. medarbejder er på 15,2 dage årligt, fortæller Joan Kristensen.

”Det kunne være interessant at se, hvad der ville ske, hvis de penge, kommunen bruger på vikarer for at dække sygefraværet ind, blev brugt på en opnormering i stedet. Jeg er sikker på, at sygefraværet ville falde, hvis vi ansatte flere folk,” siger hun.

Mærker en forandring

På botilbudsområdet i Hjørring Kommune vurderer tillidsrepræsentant Signe Riisager, at flertallet af socialpædagogerne er ansat på deltid. Men de senere år har hun oplevet en positiv forandring.

”De seneste to år er medarbejdere, der ønsker at komme op i tid, begyndt at komme op i tid. Nogle har ventet i mange år, men der er så småt begyndt at ske noget,” siger hun.

Alle ledige stillinger bliver dog stadig slået op som 30-timers deltidsstillinger, for hvis der er ekstra timer til rådighed, bliver de tilbudt til dem, der venter på at komme op i tid.

”Personligt synes jeg, det er fint, at det er de medarbejdere, der har været her i lang tid, som bliver tilgodeset med fuldtidsstillinger, så de ikke bliver overhalet indenom af nyansatte. Men jeg tænker da også, at det kan være svært at rekruttere nye medarbejdere, for det er ikke særligt attraktivt med 30-timers stillinger. Feltet af kvalificerede ansøgere bliver knapt så bredt, når man kun slår deltidsstillinger op,” siger Signe Riisager.

(Offentliggjort den 6. januar 2021)

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld