Emner

Den vigtige ledelse

Der stilles større krav til faglig ledelse, men man måles primært på den økonomiske styring mange steder.

Ledelse af en arbejdsplads er grundlæggende for hele arbejdspladsens trivsel. Personalet har brug for en tydelig og loyal ledelse, som kan omforme de udstukne rammer til en dagligdag, hvor man kan få opgaver og ressourcer til at hænge sammen. Personalet har også brug for en ledelse, der sikrer en kultur, hvor der bliver taget de fornødne individuelle hensyn til medarbejderne. Er der rammer for arbejdet, som er anerkendte af personalet, så er der det bedste grundlag for, at der ydes et kompetent pædagogisk arbejde på arbejdspladsen.

Det er store krav til lederne i en tid, hvor det fyger med modsatrettede krav til dem. Der er økonomiske nedskæringer, men samtidig et krav om at kvaliteten af arbejdet øges. Der stilles større krav til faglig ledelse, men man måles primært på den økonomiske styring mange steder.

Ledelse er derfor et fag, som man skal brænde for i dag, ellers går det ikke. Det stiller også krav til Socialpædagogernes Landsforbund om, hvordan vi servicerer lederne.

I Nordjylland har vi adskilt den individuelle medlemssagsbehandling for lederne, således at det alene er kredsformanden, der varetager denne, og kredsformanden varetager så ikke individuel sagsbehandling for andre. På den måde sikrer vi, at man ikke oplever den samme person som både med- og modpart. Som yderligere sikring er der altid en dialog mellem det enkelte medlem og kredsformanden omkring oplevelse af habilitet, da begge parter har mulighed for at bede en sagsbehandler fra hovedkontoret i København om at overtage sagen, hvis der er den mindste tvivl.

På den måde mener vi at have løst et dilemma, som kunne være en barriere, hvor man med rette kunne sætte tvivl ved, om lederne kunne få en objektiv sagsbehandling.

Ud over den individuelle sagsbehandling har SL også en forpligtigelse til hele tiden at blande os i debatten med arbejdsgiverne omkring ledernes løn- og ansættelsesvilkår, ledelsesstruktur, uddannelse samt opbakning til lederne fra arbejdsgiverens side.

I forhold til uddannelse skal vi også medvirke til, at ledelse prioriteres som emne af forskellige udbydere af uddannelser, ligesom vi selv skal afholde temamøder eller lignende for ledere med særligt fokus på ledelse.

Det ovennævnte har ofte været til diskussion, hvor nogle medarbejdere og ledere mener, at lederne burde være organiseret andre steder. SL har valgt, at lederne bør være en del af organisationen med de særlige krav, det stiller til servicering af lederne. Når vi har taget dette valg, så er det fordi vi mener, at socialpædagogiske arbejdspladser, skal have den faglige ledelse som omdrejningspunkt, og at det faglige fællesskab skal kunne rummes inden for organisationen. Ønsker man, at ledelse skal have sit primære udgangspunkt i drift og økonomistyring, så ville vi også sætte tvivl ved tilhørsforholdet, men det er slet ikke der, vi er.

Venlig hilsen

Peter S. Kristensen

Formand for Socialpædagogerne Nordjylland

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld