Emner

Konstante forandringer skaber utryghed

Fem år med forandringer har fået flere af medarbejderne på Bofællesskabet Bøgevej i Løgstør i knæ. Arbejdsmiljørepræsentanten får klager over forholdene fra sine kolleger.

”Vi får at vide, at vi skal være forandrings- og omstillingsparate, men de seneste fem år har budt på så mange forandringer, at vores største ønske er arbejdsro og tid til fordybelse.”

Fakta:

Løgstør Tilbuddene hører til i Vesthimmerlands Kommune. Det består af Bofællesskabet Bøgevej og to satellitter ude i byen. Her er 51 beboere og cirka 68 ansatte.

Sådan siger Helle Klitgaard, socialpædagog og arbejdsmiljørepræsentant i Løgstør Tilbuddene, som består af Bofællesskabet Bøgevej og to bofællesskaber i Løgstør. Både hun og hendes kolleger er frustrerede, fordi de oplever, at forandringerne betyder, at de går på kompromis med deres faglighed. På det seneste har hun derfor modtaget mange skriftlige klager over situationen på Bøgevej fra hendes utilfredse kolleger.

Svært at planlægge

Besparelser og tilpasninger har nærmest været en del af hverdagen, lige siden Bøgevej blev etableret for fem år siden. 12 medarbejdere blev afskediget for godt to år siden, og for tre år siden kom der en helt ny ledelse til.

Bøgevej består af seks huse, hvor der tilsammen bor 34 beboere. Beboerne i de seks huse er meget forskellige – både hvad angår alder og funktionsniveau. Men den nye ledelse besluttede, at man som medarbejdere ikke er ansat i et bestemt hus. Man er ansat i Løgstør Tilbuddene, og det betyder, at man skal springe fra hus til hus og dække ind, hvis et sted er ramt af fx sygdom.

”Det positive ved dette tiltag har været, at vi har lært hinanden og beboerne bedre at kende på kryds og tværs, og det har givet os en god forståelse for hinandens arbejde. Men problemet er, at brugen af springer-funktionen har taget overhånd. Hvor det tidligere var undtagelsen, er det i dag blevet sådan, at man ikke ved, hvad og hvor man møder ind. Det giver utryghed, og det presser jo fagligheden, når man har planlagt en aktivitet, som ikke kan blive til noget. Det skaber også utryghed og frustration blandt beboerne,” fortæller Helle Klitgaard.

Hvad skal vi så ikke?

Samtidig skaber det frustration blandt medarbejderne, når de møder ind og har planlagt en ting, og så pludselig skal noget andet, for hvornår skal de så gøre det, som de egentlig havde planlagt?

”Ledelsen har sagt, at vi skal sænke overlæggeren, for de forventer ikke, at vi gør det samme som tidligere. Ledelsen vil ikke pege på, hvad det så er, vi ikke skal lave mere. Det skal medarbejderne selv finde ud af i fællesskab,” siger Helle Klitgaard.

Hun har sammen med tillidsrepræsentanterne tage initiativ til et møde med ledelsen om, hvad der kan gøres for at forbedre arbejdsmiljøet.

”Jeg vil også gerne inddrage det lokale MED i den debat, da det er vigtigt, at vi får så mange inddraget i diskussionen om at fremme arbejdsmiljøet og arbejdsglæden i Løgstør Tilbuddene,” siger Helle Klitgaard, der selv mener, at et af de væsentligste problemer er, at grundnormeringen er for lav.

Offentliggjort den 19. december 2014

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld