Emner

Efteruddannelse er eftertragtet blandt socialpædagoger

De nordjyske socialpædagoger vil gerne lære nyt, men hver fjerde af dem bliver aldrig tilbudt efteruddannelse. Det viser ny undersøgelse fra Socialpædagogerne Nordjylland

Godt halvdelen af de nordjyske socialpædagoger har været på efter- og videreuddannelse det seneste år. Langt hovedparten har oplevet deres seneste efteruddannelsestilbud som relevant, og de har også haft glæde af det i praksis. Det viser en ny undersøgelse, som Socialpædagogerne Nordjylland har gennemført blandt sine medlemmer.

”Vi er positive over, at 52 pct. af de nordjyske socialpædagoger har været på en eller anden form for efteruddannelse det seneste år. Det er også positivt, at medlemmerne oplever efteruddannelsen som relevant, og at de får glæde af den i praksis. Til gengæld er det rigtigt bekymrende, at hver fjerde socialpædagog aldrig er blevet tilbudt efteruddannelse,” siger Peter S. Kristensen, formand for Socialpædagogerne Nordjylland.

Kortere forløb

De nordjyske socialpædagoger, der har været på efter- og videreuddannelse det seneste år, har typisk været afsted på kortere forløb. 19 pct. af socialpædagogerne i undersøgelsen svarer, at de har været på efteruddannelse i 1-3 dage, og 20 pct. har deltaget i efteruddannelse i 4-10 dage. 9 pct. har været på efteruddannelse i 11-20 dage, mens 4 pct. af socialpædagogerne i løbet af det seneste år har været på efteruddannelse i mere end 20 dage.

”Det kan være godt nok et enkelt år, at man kun er afsted nogle enkelte dage, men folk skal jo også gerne igennem noget efteruddannelse, som der er lidt mere fylde i. I løbet af en årrække bør alle komme igennem et længerevarende uddannelsesforløb for at holde sig opdateret med viden,” siger Peter S. Kristensen.

Har brug for mere efteruddannelse

Et flertal på knapt to tredjedele af socialpædagogerne mener, at de har brug for mere efteruddannelse, hvis de skal kunne klare opgaverne på deres arbejde. 

8 pct. svarer, at deres behov for efteruddannelse slet ikke er dækket i forhold til deres nuværende opgaver. 17 pct. mener, at deres behov for efteruddannelse i mindre grad er dækket, mens 39 pct. svarer i undersøgelsen, at deres behov for efteruddannelse kun er dækket delvist. 

”Det understreger, at vi har et fag, hvor vi hele tiden har brug for at få efteruddannelse, så vi får adgang til den nye viden og kan sætte den i spil. Der kommer hele tiden nye krav til socialpædagogerne, og hvis vi ikke tilsvarende bliver klædt på til at håndtere kravene, sakker vi bagud og kan ikke udvikle tilbuddene til gavn for borgerne,” siger Peter S. Kristensen.

Skal på dagsordenen i MED

Peter S. Kristensen mener, at arbejdsgiverne har en forpligtigelse til hele tiden at holde medarbejderne ajour og opdaterede, fordi det jo er med til at udvikle tilbuddene. Men undersøgelsen viser, at udover hver fjerde aldrig er blevet tilbudt efteruddannelse, så har 43 % af de nordjyske socialpædagoger fået nej, når det har bedt om efteruddannelse.

”Vi vil nu bruge undersøgelsen til at være nysgerrige på, hvordan de nordjyske kommuner egentlig prioriterer efter- og videreuddannelse til socialpædagoger. Derfor vil vi få vores fællestillidsrepræsentanter til at sætte efter- og videreuddannelse på dagsordenen i MED-systemet,” siger Peter S. Kristensen.

Fakta:

Socialpædagogerne Nordjyllands undersøgelse af medlemmernes efter- og videreuddannelse bygger på besvarelser fra 393 medlemmer.

I alt 86 % af socialpædagogerne svarer i undersøgelsen, at deres seneste efteruddannelse var enten relevant (36 %) eller meget relevant (50 %) for deres arbejde. 

81 % svarer, at de helt sikkert (44 %) eller i nogen grad (37 %) har brugt deres seneste efteruddannelse i praksis. 

Blandt de socialpædagoger, der på et tidspunkt er blevet tilbudt efteruddannelse af deres arbejdsgiver, er der 91 %, der svarer, at de deltog i efteruddannelsen .

Læs hele undersøgelsen her

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld