Emner

Et godt og enkelt redskab

Socialpædagog Melissa Koloamatangi Hansen har afprøvet et af de redskaber, som er blevet udviklet til at synliggøre den socialpædagogiske faglighed.

Et af de redskaber, som en arbejdsgruppe i kreds Nordjyllands projekt, Socialpædagogerne i fremtiden, har udviklet, bliver kaldt ’Svip’. Det er på nuværende tidspunkt kun en prototype i form af en hvid lamineret plakat.

”Den ser måske lidt simpelt ud, men det er faktisk et rigtig godt og enkelt redskab, der er med til at synliggøre den socialpædagogiske faglighed, og som har en positiv effekt på borgeren,” siger Melissa Koloamantangi Hansen.

Hun har afprøvet ’Svip’ sammen med sine kolleger i Bofællesskabet Kronen i Sæby. Her arbejder medarbejderne typisk alene, og der er sjældent tid til overlap.

”Derfor er ’Svip’ også et rigtig godt fagligt redskab for os, og vi har talt om, at vi gerne vil blive ved med at bruge det. Vi kan fx lave plakater om hver beboer,” siger hun.

Tænker over tilgang

Det er Melissa Koloamantangi Hansen, der har udfyldt ’Svip’ plakaten, som handler om tre konkrete udfordringer, der er med en af beboerne i bofællesskabet.

Midt på plakaten er der en tegning af beboeren, og rundt på plakaten er der tre gule post-it sedler, hvor de konkrete udfordringer er beskrevet. Én af udfordringerne handler fx om, at beboeren fylder meget, når der kommer en gæst i huset. Beboeren har svært ved at give tid og plads til gæsterne og til den, der får gæster.

Når man løfter sedlen, kan man læse, hvad man som medarbejder konkret skal gøre for at undgå, at situationen udvikler sig til en konflikt. Det handler fx om at forberede beboeren på, at der kommer gæster og fortælle, hvad det er ok at gøre i den forbindelse, og hvad der ikke er: At det er ok lige at sige hej, men ikke ok at stille en masse spørgsmål. Derudover kan medarbejderen foreslå en aktivitet til beboeren, så hun ikke bliver forstyrret af, at der kommer gæster.

”Da jeg udfyldte plakaten, krævede det, at jeg tænkte over, hvorfor jeg gør, som jeg gør – dermed bliver jeg mere opmærksom på min socialpædagogiske faglighed. Jeg tror også, at det vil fungere rigtig godt, hvis man sidder flere medarbejder sammen og udfylder plakaten,” siger Melissa Koloamantangi Hansen.

Klar positiv effekt

Efter Melissa havde udfyldt plakaten, gennemgik hun den på et personalemøde, og siden har den hængt fremme i personalerummet i 5-6 uger.

”De tre udfordringer kunne lige så godt have været noget, som vi havde talt om på et personalemøde, men så bliver det måske glemt bagefter. Derfor har vi været glade for, at der var noget fysisk i form af en plakat til at minde os om, hvad vi skal gøre i de konkrete situationer. Det giver en anden bevidsthed,” siger hun.

Plakaten har også være med til at sikre, at medarbejderne har den samme tilgang i de tre beskrevne situationer.

”Plakaten har helt klart haft en positiv effekt. Beboeren har givet udtryk for, at hun er glad for at blive guidet i situationerne, og hun har været stolt over at kunne håndtere situationerne på en bedre måde,” siger Melissa.

Generelt har medarbejderne på Kronen været meget glade for, at de ikke har skullet sætte sig ind i indviklede teorier, men at de med ’Svip’ fik et redskab, som var konkret og lige til at bruge.

”Med ’Svip’ skal vi ikke til at opfinde den dybe tallerken på ny eller begrave os i tunge teorier. Vi har fået et redskab, hvor vi med vores egen pædagogiske faglighed hurtigt er med til at løse nogle konkrete udfordringer i hverdagen med beboeren,” siger Melissa.

Offentliggjort den 23. maj 2016.

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld