Emner

Kommune behandler medarbejdere på fuldtid og deltid forskelligt

I Frederikshavn Kommune drømmer mange socialpædagoger om at komme op i tid. Men det er svært, for kommunen har forringet vilkårene for de fuldtidsansatte på to specialtilbud for handicappede.

Fakta:

Socialpædagoger Nordjyllands deltidsundersøgelse er foretaget som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne af kredsens medlemspanel. Du kan læse hele undersøgelsen her 

54 pct. af adspurgte deltidsansatte i Frederikshavn Kommune, ønsker at komme op i tid. Det viser Socialpædagogerne Nordjyllands medlemsundersøgelse om deltidsarbejde. Ifølge undersøgelsen har Frederikshavn Kommune dermed den højeste andel af deltidsansatte socialpædagoger, som gerne vil op i tid – gennemsnittet for alle de nordjyske kommuner og regionen er 40 pct.

At så mange socialpædagoger i Frederikshavn Kommune drømmer om at komme op i tid, overrasker ikke René Zimmer, der er faglig sekretær i Socialpædagogerne Nordjylland.

”Der er nogle særlige udfordringer i Frederikshavn Kommune, fordi kommunen for et år siden forringede vilkårene for de fuldtidsansatte. Jeg får løbende meldinger fra tillidsrepræsentanterne deroppe om, at der stadig er udfordringer med for mange deltidsansættelser. Det er jo også det, som vores undersøgelse bekræfter nu,” siger han.

Afspadsering i stedet for tillæg

For et år siden besluttede ledelsen i Frederikshavn Kommunes Center for Handicap og Psykiatri at forringe vilkårene for de fuldtidsansatte medarbejdere på Koktvedstien og Koktvedparken, som begge er specialtilbud for handicappede. Ledelsen besluttede, at de fuldtidsansatte medarbejdere ikke længere ville få udbetalt deres tillæg for aften-, nat-, og weekendarbejde. I stedet skulle de afspadsere, mens medarbejderne på deltid stadig ville få udbetalt deres ulempetillæg som hidtil.

Medarbejderne følte, at kommunen forsøgte at presse dem på deltid ved at gøre det så dårligt som muligt at arbejde på fuldtid. For nogle betød beslutningen en månedlig lønnedgang på næsten 3.000 kr. efter skat, fordi de ikke længere fik udbetalt deres ulempetillæg.

”Status her et år efter er, at kommunen stadig gør forskel på de deltids- og fuldtidsansatte, og det er bare ikke særligt attraktivt at arbejde fuldtid lige nu. Godt halvdelen af medarbejderne er deltidsansatte – nogle helt ned til 20 timer. Konsekvensen er, at der er en høj udskiftning blandt de deltidsansatte, for hvis de får mulighed for et fuldtidsarbejde, så rykker de,” siger Morten Stig Hedemann, der er tillidsrepræsentant for socialpædagogerne på specialtilbuddet i Frederikshavn.

Dialog er i gang

Dialogen om vagtplaner og tillæg er dog i gang mellem Socialpædagogerne Nordjylland, de socialpædagogiske medarbejdere og ledere i Frederikshavn Kommune. Sammen med Frederikshavn Kommune tog Socialpædagogerne Nordjylland initiativ til at samle parterne i en arbejdsgruppe, der skal finde en metode til at lave en god vagtplanlægning, der tilgodeser flest muligt, og også skaber plads til flere fuldtidsansatte.

”Vi har nogle rigtig gode drøftelser i arbejdsgruppen omkring medarbejderinddragelse, ligeværd og ordentlighed – værdier som netop manglede, da kommunen besluttede, at fuldtidsansatte ikke længere kan få udbetalt deres ulempetillæg,” siger Morten Stig Hedemann. Han har positive forventninger til resultaterne af arbejdsgruppens arbejde:

”Målet er, at vi finder en metode til at lave en god vagtplanlægning, der tilgodeser flest mulige. En del af snakken handler også om, at medarbejderne bliver forskelsbehandlet, når det gælder udbetaling af ulempetillæggene. Jeg tror ikke, at beslutningen bliver rullet tilbage, men jeg har forhåbninger om, at der bliver åbnet for en ny mulighed med større medarbejderinddragelse,” siger Morten Stig Hedemann. (Offentliggjort den 6. januar 2021)

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld