Emner

Godt samarbejde giver bedre anbringelser

Brønderslev Kommune ønsker at skabe det bedst mulige samarbejde med kommunens plejefamilier. Et godt samarbejde med plejefamilierne giver nemlig bedre anbringelser, lyder det fra kommunen.

Selvom man som plejefamilie er ansat af en kommune til at varetage en ekstrem vigtig arbejdsopgave, så kan man nemt komme til at føle sig meget isoleret i sit arbejdsliv.

Plejefamilier er ikke del af en arbejdsplads med kolleger, en tillidsrepræsentant og ordnede forhold, og dialogen med arbejdsgiveren – altså anbringelseskommunen – foregår ofte via kommunens socialrådgiver, der samtidig fører tilsyn med anbringelsen af plejebarnet.

”Der er ingen tvivl om, at mange plejefamilier nemt kan føle sig frygtelig alene med deres opgave, og det stiller store krav til os som anbringelseskommune,” siger Pia Horndal, der er afdelingsleder i Familieafdelingen i Brønderslev Kommune.

Vigtigt at bakke plejefamilierne op

Hun peger på, at det i høj grad er kommunens ansvar som arbejdsgiver at sikre, at plejefamilierne ikke blot føler sig som et appendiks i forhold til kommunen.

”Det er vigtigt, at vores plejefamilier oplever, at de er en integreret del af en kommunal organisation, og at vi som kommune altid er klar til at samarbejde og bakke dem op i deres opgaveløsning som plejefamilie,” siger Pia Horndal.

Som leder af kommunens familieafdeling har hun siden 2020 haft det overordnede ledelsesmæssige ansvar for indsatser, der er målrettet udsatte børn i Brønderslev Kommune. Hun fortæller, at hun i samme periode har arbejdet på at styrke samarbejdet med kommunens plejefamilier.

Plejefamilier har tidligere være kritiske

Hun medgiver dog, at samarbejdet med kommunens plejefamilier ikke altid har været optimalt i Brønderslev.

Familieplejeområdet i Brønderslev har tidligere gennem flere år været præget af uro og utilfredshed blandt kommunens plejefamilier, som har kritiseret kommunen for manglende samarbejde.

Blandt andet var plejefamilierne på barrikaderne, da Brønderslev Kommune for nogle år siden pludselig ville skære i en stor del af plejefamiliernes vederlag. Det medførte store protester, der blev indkaldt til stormøder, og plejefamilierne klagede både til politikerne i byrådet og i folketinget over, at de generelt følte sig dårligt behandlet af kommunen.

“Hvis vi ønsker høj kvalitet i vores anbringelser, så kræver det, at vi har et godt og positivt samarbejde med vores plejefamilier,” siger Pia Horndal.

”Jeg kan ikke så godt udtale mig i detaljer om, hvordan tingene var, før jeg blev leder af Familieafdelingen, men der er ingen tvivl om, at vi tidligere ikke havde den samme gode dialog med vores plejefamilier, som vi forsøger at have i dag. Jeg har dog ikke været så tæt på de problemer, der har været, og i dag har jeg mest lyst til at se fremad,” siger Pia Horndal.

Høj kvalitet kræver godt samarbejde

Når man spørger plejefamilierne i Brønderslev i dag, så oplever de, at samarbejdet med kommunen er blevet stærkt forbedret i løbet af det seneste par år, og det glæder den nuværende leder af Familieafdelingen.

”Vi har omkring 90 plejefamilier i Brønderslev Kommune, og de varetager en stor og vigtig opgave for kommunen. Jeg tænker, at vi har fået bygget en bro mellem familieplejerne og kommunen, som ikke var ikke bygget før. Det er vigtigt, for hvis vi ønsker høj kvalitet i vores anbringelser, så kræver det, at vi har et godt og positivt samarbejde med vores plejefamilier,” siger Pia Horndal.

Positiv dialog i samarbejdsudvalg

Som et konkret tiltag har Brønderslev Kommune etableret et såkaldt ”Styrket samarbejdsudvalg”, hvor Pia Horndal sammen med andre ledere fra børne- og familieområdet mødes fast cirka en gang i kvartalet med repræsentanter fra plejefamilierne. Faglig sekretær Charlotte Enevoldsen fra Socialpædagogerne Nordjylland deltager også i møderne i samarbejdsudvalget.

”Det gode samarbejde kommer ikke af sig selv, og møderne i samarbejdsudvalget er med til at sikre, at vi hele tiden har en positiv dialog med plejefamilierne. Jeg tror på, at der er med til at gøre vores anbringelser bedre, at plejefamilierne oplever, at vi taler sammen og samarbejder om tingene,” siger Pia Horndal.

(Offentliggjort den 22. december 2023)

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld