Emner

Thomas var tæt på at stoppe som familieplejer

Thomas Peter Nielsen følte sig tidligere så dårligt behandlet af Brønderslev Kommune, at han var tæt på at opgive at være familieplejer. I dag er han glad for samarbejdet med kommunen.

I 2018 oplevede Thomas Peter Nielsen og hustruen Annette noget af det værste, man kan opleve som plejefamilie.

Efter lang tid med konflikter og dårligt samarbejde med Brønderslev Kommune følte de sig til sidst så pressede, at de bad kommunen om at hente to børn, som de var plejeforældre for.

”Kommunen havde pludselig meddelt os, at de ville skære markant i vores vederlag, så det slet ikke hang sammen med de udfordringer, som vores plejebørn havde. Det var vi stærkt utilfredse med, og vi var også målløse over, at kommunen kunne finde på at skære i vores løn, uden at de havde været i dialog med os om det først. Det blev bare presset ned over hovedet på os,” siger Thomas Peter Nielsen.

Til krisemøde med kommunen

Sammen med sin hustru havde han derfor skrevet en klage over kommunens behandling af dem som plejefamilie, og nu var de til krisemøde på rådhuset. Thomas Peter Nielsen husker, at krisemødet ret hurtig kørte af sporet.

På den anden side af bordet sad blandt andre den daværende børne- og kulturdirektør i Brønderslev Kommune og den daværende leder af familieafdelingen, og de var ifølge Thomas Peter Nielsen ikke kommet til mødet for at lytte til, hvad han og hustruen havde at sige.

”Vi fik straks fra mødets start besked på, at der ikke var noget at tale om. Det var vores klare oplevelse, at de ikke havde nogen særlig respekt for vores arbejde som plejefamilie. De var slet ikke interesseret i at høre, hvad vi havde at sige, og vores lønnedgang var ikke til diskussion,” siger han.

Satte hårdt mod hårdt

På et tidspunkt fik Thomas Peter Nielsen nok. Det var ikke noget, han havde forberedt eller aftalt med sin hustru, men midt under mødet rejste han sig og sætte hårdt mod hårdt.

”Mødet var en fredag, og jeg rejste mig op og meddelte, at på grund af kommunens urimelige behandling af os, så var vi tvunget til at afslutte vores arbejdsforhold som plejefamilie, og at jeg derfor forventede, at Brønderslev Kommune kom og hentede børnene senest mandag morgen,” siger han.

Thomas og Annette fik pludselig besked på, at kommunen ville skære markant i deres vederlag, så lønnen ikke længere hang sammen med de udfordringer, som deres plejebørn havde.

Thomas Peter Nielsen erkender, at det var et frygteligt dilemma. De to plejebørn, som var anbragt af Brønderslev Kommune, var på det tidspunkt seks og syv år. Det er pige og en dreng, som begge var helt små, da de var blevet anbragt hos Thomas og Annette. Plejebørnene kendte ikke til andre familier, og plejeforældrene betragtede de to plejebørn, som var de deres egne biologiske børn.

Gik med til mindre lønnedgang

”Det var virkelig hårdt, men jeg kunne simpelthen ikke klare det længere. Vi havde længe oplevet, at kommunen havde brugt børnene imod os, og nu ville de skære kraftigt i vores vederlag. Det ville ikke være forsvarligt at gå så langt ned i løn og samtidig arbejde med børn med store udfordringer. Det ville kræve, at både Annette og jeg var nødt til at have arbejde ved siden af, og vi kunne ganske enkelt ikke at forsætte som plejefamilie for børnene under de forhold,” siger han.

Selvom hans reaktion ikke havde været specielt velovervejet, så fik den i første omgang den ønskede effekt.

”Jeg var nærmest på vej ud ad døren, da de kaldte mig tilbage og bad mig om at sætte mig ned igen. Pludselig ville de godt forhandle vores vederlag og høre på os alligevel, og til sidst gik vi med til en aftale, hvor vi gik en smule ned i vederlag men slet ikke så meget, som kommunen oprindelig ville skære i vores løn,” siger Thomas Peter Nielsen.

Uro og protester i Brønderslev

Dengang var han og Annette langt fra de eneste, som Brønderslev Kommune ville skære i plejevederlag. Faktisk havde kommunen i foråret 2018 meddelt i alt 36 plejefamilier, at de ville blive skåret i deres løn.

Det skabte masser af uro og protester blandt plejefamilierne, og Thomas Peter Nielsen blev hurtig talsperson for de mange utilfredse plejefamilier i kommunen.

”Det handlede ikke kun om penge og vederlag. Plejefamilierne var på det tidspunkt generelt meget frustrerede over det dårlige samarbejde med Brønderslev Kommune, og jeg kunne ikke lade være med at engagere mig, så jeg blev aktiv i kampen for bedre forhold for plejefamilierne,” siger Thomas Peter Nielsen, der fortæller, at han og plejefamilierne i Brønderslev har fået god hjælp fra forbundet og fra Socialpædagogerne Nordjylland.

Er blevet fagpolitisk aktiv

Samtidig med, at han gik forrest i protesterne i Brønderslev, begyndte kommunen at lave underretninger til Socialtilsynet om ”ting, vi skulle have sagt og skulle have gjort, der overhovedet ikke havde hold i virkeligheden”, som han forklarer det.

”Mens jeg kæmpede plejefamiliernes sag og blandt andet var i foretræde for folketingets socialudvalg samme med en gruppe andre familieplejere fra Brønderslev, så måtte Annette og jeg kæmpe vores egen sag med kommunen. Vi brugte det meste af et år med klagesager og breve frem og tilbage. På et tidspunkt stod vi til at miste vores plejegodkendelse. Heldigvis endte det med, at Ankestyrelsen gik ind i sagen, og så var der alligevel ikke grundlag for nogen kritik af os, og det hele blev droppet. Men det var det rene helvede for os at blive trukket igennem, og vi modtog bagefter psykologbehandling for at klare os igennem,” siger Thomas Peter Nielsen.

Thomas Peter Nielsen er nyvalgt medlem af kredsbestyrelsen i Socialpædagogerne Nordjylland og aktiv i forbundets landsudvalg for familieplejere.

Han fortæller, at han selv gennem forløbet er blevet lidt af en ekspert i reglerne på familieplejeområdet, og om hvordan man klarer sig igennem, hvis der opstår problemer.

”Det er nørklet system, men der findes klagemuligheder, og jeg har oplevet, at der er god mulighed for at få hjælp i fagforeningen. Derfor er jeg selv blevet faglig aktiv, så jeg kan være med til at hjælpe andre,” siger han.

Thomas Peter Nielsen er i dag formand for det lokale familieplejerudvalg i Kreds Nordjylland, og han er også aktiv i forbundets landsudvalg for familieplejere. Desuden er han nyvalgt medlem af kredsbestyrelsen i Socialpædagogerne Nordjylland.

Samarbejdsklimaet er blevet meget bedre

Efter en række konfliktfyldte år, der var med til at gøre Thomas Peter Nielsen fagligt engageret, er samarbejdsklimaet i dag blevet meget bedre i Brønderslev.

”For godt et år siden ændrede kommunen fuldstændigt deres tilgang til os plejefamilier. Der er jo mangel på plejefamilier i de fleste kommuner, og jeg tænker, at det måske gik op for Brønderslev Kommune, at det var en rigtig dum strategi at behandle os dårligt. Samtidig spiller det helt sikkert ind, at der er kommet en ny ledelse af plejefamilieområdet i kommunen, som har et helt andet syn på os plejefamilier, end kommunen havde før,” siger han.

Helt konkret er der sket det, at kommunen har etableret et nyt forum ”Styrket samarbejdsudvalg”, hvor ledere fra børne- og familieområdet mødes fast fire gange årligt med repræsentanter fra plejefamilierne og Socialpædagogerne Nordjylland. Thomas Peter Nielsen er en af familieplejerne, der er med i udvalget.

”Det nye samarbejdsudvalg er en fantastisk ide. Bare det, at vi taler sammen, er nærmest en revolution i forhold til, hvordan tingene var før. Det et kæmpe fremskridt, som har gjort samarbejdet mellem kommunen og plejefamilierne væsentligt bedre. Jeg oplever, at kommunen nu lytter til os, og oprigtigt ønsker at samarbejde. Det oplevede vi ikke før,” siger han.

(Offentliggjort den 22. december 2023)

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld