Emner

Mistillid er erstattet af samarbejde i Brønderslev

Mange plejefamilier har haft et konfliktfyldt forhold med Brønderslev Kommune. Nu er mistillid erstattet af positivt samarbejde.

”Det er simpelthen en fantastisk udvikling. Efter lang tid, hvor samarbejdet med Brønderslev Kommune har været kørt fuldstændig af sporet, er det lykkedes at få skabt et markant bedre samarbejdsklima mellem plejefamilierne og kommunen. Faktisk er samarbejdet nu så godt, at jeg mener, at andre kommuner ligefrem kan lære af, hvordan tingene foregår i Brønderslev,” siger Charlotte Enevoldsen, der er kredsnæstformand i Socialpædagogerne Nordjylland.

Særlig dårligt samarbejde i Brønderslev

Plejefamilieområdet er et af Charlotte Enevoldsens ansvarsområder i Socialpædagogerne Nordjylland. Hun fortæller, at der kan være stor forskel på, hvordan de nordjyske kommuner håndterer området og samarbejdet med plejefamilierne.

”Det er en kendt sag, at plejefamilier nemt kan komme i klemme og til tider kan have et anstrengt forhold til den kommune, som deres plejebørn kommer fra. Der kan også være problemer med samarbejdet i andre kommuner, men jeg har ikke oplevet andre nordjyske kommuner, hvor samarbejdet har været så problematisk, som det tidligere var i Brønderslev,” siger hun.

Charlotte Enevoldsen har på vegne af Socialpædagogerne Nordjylland gennem de senere år brugt mange kræfter på at hjælpe medlemmer blandt plejefamilierne i Brønderslev og støtte dem i deres ofte konfliktfyldte forhold til kommunen.

”Det har til tider været op ad bakke. Familieplejerne har generelt følt sig dårligt behandlet, og mange mistede efterhånden tilliden til Brønderslev Kommune, fordi de var sikre på, at kommunen kun havde dårlige hensigter,” siger hun.

Plejefamilier følte sig ikke hørt

Det betændte forhold mellem plejefamilierne og Brønderslev Kommune kan føres omkring fem år tilbage, hvor kommunen i foråret 2018 uden videre meldte ud, at et stort antal plejefamilier ville få nedsat deres plejevederlag. Vederlaget er den løn, som plejefamilier får for deres indsats og arbejde i forbindelse med ét plejebarn eller flere plejebørn, som er anbragt i deres hjem. I 2018 stod en stor del af de omkring 90 plejefamilier i Brønderslev pludselig til en betydelig lønnedgang.

Kommunen havde haft hyret et konsulentfirma, som mente, at der godt kunne spares penge på kommunens anbragte børn. Uden, at der havde været nogen som helst dialog, fik 36 plejefamilier besked på, at de fremover ville blive skåret i deres vederlag.

”Det skabte en masse frustrationer blandt plejefamilierne. De kunne ikke forstå, hvorfor de skulle skæres i løn, og de var vrede over, at de slet ikke var blevet hørt. De mente ikke, at kommunen seriøst havde forholdt sig til, hvad der var for nogle børn, de som plejefamilier var godkendt til, og hvad deres arbejde krævede. Det var under al kritik. Hvis en kommune ønsker at ændre i en plejefamilies vederlag, skal der altid først være en forhandling, hvor man seriøst forholder sig til børnenes reelle støttebehov. Plejefamilier skal også have lejlighed for at gøre opmærksom på, hvilke kompetencer de har, som er nødvendige for at løse deres opgave i forhold til deres plejebørn. I Brønderslev blev plejefamilierne slet ikke hørt,” siger Charlotte Enevoldsen.

Undskyldning fra kommunen

Hun har gennem årene været meget engageret i at støtte plejefamilierne i Brønderslev. Som reaktion på spareplanen var hun i sommeren 2018 med til at arrangere et stormøde for alle plejefamilier i kommunen, hvor de kunne få luft for deres frustrationer, og hun hentede juridisk assistance fra forbundshuset i København til plejefamilierne i Brønderslev.

Charlotte Enevoldsen er tilfreds med, at det er lykkedes at få skabt et godt samarbejdsklima i Brønderslev Kommune.

”Plejefamiliernes tillid til kommunen havde på det tidspunkt lidt et alvorligt knæk. Deres utilfredshed med kommunen handlede ikke kun om deres løn. De følte sig slet ikke hørt af kommunen i forhold til alle de små og store hverdagsudfordringer, man kan have som familieplejer,” siger Charlotte Enevoldsen, der sammen med en gruppe af familieplejerne også tog direkte kontakt til flere politikere i kommunen for at få byrådet i tale.

Til sidst resulterede indsatsen og protesterne i, at spareplanen blev trukket tilbage, og plejefamilierne fik en undskyldning af kommunen, som beklagede forløbet, og at de ikke var blevet hørt.

Konsulent nægtet adgang

I første omgang betød det dog ikke, at alt herefter blev godt igen i Brønderslev. Selvom spareplanen blev droppet, havde plejefamilierne stadig en oplevelse af, at kommunen ikke var interesseret i at lytte og samarbejde med dem.

Blandt andet fortsatte Brønderslev Kommune – som den eneste kommune i Nordjylland – at nægte familieplejerne, at de kunne tage en konsulent fra Kreds Nordjylland med, når de forhandlede kontrakter med kommunen.

”Vi har i kredsen et tilbud til alle familieplejere, som er medlemmer, at vi gerne vil deltage i deres kontraktforhandlinger. Det har fungerer uden problemer i alle andre kommuner bortset fra Brønderslev, som gennem flere år fortsatte med at nægte os adgang,” siger Charlotte Enevoldsen.

Ny ledelse har ændret samarbejdsklimaet

Hun er meget tilfreds med, at det efter nogle svære år for plejefamilierne i Brønderslev nu er lykkedes at få skabt et godt samarbejdsklima.

”Vi oplevede tidligere en unødvendig konfrontatorisk tilgang fra kommunen til plejefamilierne. Det gør vi ikke længere, og det er en enorm lettelse for plejefamilierne i Brønderslev,” siger Charlotte Enevoldsen. Hun har stor ros til den nuværende ledelse af plejefamilieområdet i kommunen.

”Jeg mener, at den positive udvikling hænger sammen med, at der inden for de seneste par år er kommet en ny direktør og en helt ny ledelse af børne- og familieområdet i Brønderslev Kommune, som kan se det fornuftige i, at kommunen behandler plejefamilierne ordentligt. Jeg oplever, at den ny ledelse oprigtigt har et ønske om at få gjort samarbejdsklimaet meget bedre, og det er glædeligt,” siger hun.

(Offentliggjort den 22. december 2023)

 

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld