Emner

Plejefamilier bliver hørt i særligt samarbejdsudvalg

I Brønderslev mødes ledere fra kommunens børne- og familieområde regelmæssigt med repræsentanter fra kommunens plejefamilier.

De regelmæssige møder har ifølge plejefamilierne styrket samarbejdet med kommunen markant.

”Vores samarbejde med kommunen er blevet væsentligt bedre efter, at vi er begyndt at holde faste møder med hinanden. Det er en kæmpe forbedring i forhold til, hvordan samarbejdet var før i tiden,” siger Thomas Peter Nielsen, der er familieplejer i Brønderslev.

Han har tidligere været meget kritisk overfor Brønderslev Kommunes behandling af kommunens plejefamilier. Men nu er han positiv.

”Plejefamilierne har gennem flere år generelt følt sig dårligt behandlet af Brønderslev Kommune, men det er min oplevelse, at kommunen fuldstændig har ændret sin tilgang til os. Det er et enormt positivt og næsten en revolution i forhold til, hvordan det var før,” siger han. Thomas Peter Nielsen er en af repræsentanterne fra plejefamilierne i et særligt samarbejdsudvalg, der er blevet etableret i Brønderslev Kommune.

Samarbejdsudvalg gør en kæmpe forskel

Det særlige udvalg, som har fået navnet ”Styrket samarbejdsudvalg” er blevet oprettet efter, at der gennem nogle år var blevet skabt et særdeles konfliktfyldt samarbejdsklima mellem Brønderslev Kommune og kommunens omkring 90 plejefamilier.

Thomas Peter Nielsen oplever en kæmpe forbedring i samarbejdet med Brønderslev Kommune.

Styrket samarbejdsudvalg mødes cirka en gang i kvartalet. Med i udvalget er ledere og udvalgte medarbejdere fra børne- og familieområdet i kommunen samt fire repræsentanter for kommunens plejefamilier. Kredsnæstformand Charlotte Enevoldsen fra Socialpædagogerne Nordjylland deltager også i udvalget, og hun oplever, at det gør en kæmpe forskel, at familieplejerne og kommunen nu mødes regelmæssigt med hinanden.

”Det har skabt en helt ny gensidig tillid mellem kommunen og plejefamilierne. Begge parter er meget konstruktive, og det er min klare opfattelse, at kommunen faktisk lytter til plejefamilierne, ønsker og behov, og at plejefamilierne også føler sig inddraget. Det er noget helt andet end tidligere, og mistilliden og frustrationerne er takket være udvalget blevet erstattet af et rigtig positivt samarbejde,” siger hun.

Plejefamilier føler sig hørt

Det var oprindelig plejefamilierne, der tilbage i 2019 kom med ideen til, at der skulle laves et decideret samarbejdsudvalg, som skulle styrke samarbejdet og kommunikationen mellem familieplejerne og kommunen.

Gennem flere år havde plejefamilierne i stigende grad følt sig dårlig behandlet af kommunen. Plejefamilierne oplevede dengang, at kommunen ikke var interesseret i at samarbejde positivt med dem om at sikre rimelige forhold på familieplejeområdet i Brønderslev Kommune.

Ifølge Charlotte Enevoldsen gør møderne i Styrket samarbejdsudvalg en kæmpe forskel.

”Møderne i Styrket samarbejdsudvalg gør en kæmpe forskel. Det viser, at dialog virkelig nytter. Tidligere talte kommunen og plejefamilierne stort set kun sammen, når der var konflikter, men nu er samarbejdet i Brønderslev fuldstændig ændret, og familieplejerne oplever, at de rent faktisk bliver hørt,” siger Charlotte Enevoldsen.

Kommunen kan trykprøve planlagte tiltag

Det er afdelingsleder i Familieafdelingen Pia Horndal, der sidder for bordenden, når plejefamilierne og Brønderslev Kommune mødes i det særlige samarbejdsudvalg. Hun fortæller, at der som regel er mange ting på dagsordenen, når der er møde i udvalget. Både kommunen og plejefamilierne byder ind med emner, som de gerne vil have behandlet.

”Jeg er utrolig glad for møderne i vores styrkede samarbejdsudvalg. Det har givet os en helt anden og meget bedre dialog med vores plejefamilier. Plejefamilierne føler sig hørt og informeret, og vi kan som kommune bruge udvalget til at få trykprøvet nogle af de tiltag, som vi kunne går og arbejder med,” siger Pia Horndal.

På seneste møde blev det blandt andet diskuteret, hvordan familieafdeling ønsker at indføre et nyt redskab til at evaluere trivslen blandt kommunens anbragte børn, hvordan der arbejdes med at inddrage børnene mere i behandlingen af deres egne sager i kommunen, og om hvordan det går med at implementere Barnets Lov i Brønderslev Kommune.

Pia Horndal er utrolig glad for de regelmæssige møder i Styrket samarbejdsudvalg.

”Vi evaluerede desuden sammen på, hvad der har fungeret godt og skidt i forbindelse med indførelsen af den ny honoreringsmodel for plejefamilier i Brønderslev. Vi talte også om, hvordan vi får indført nogle nye IT-løsninger, som plejefamilierne har efterspurgt,” siger Pia Horndal.

Vil sikre nok plejefamilier i fremtiden

Udvalget bliver også brugt til at tale om problemerne med at rekruttere nye plejefamilier i Brønderslev Kommune. En ny mentorordning, oprettelsen af erfagrupper, regelmæssig supervision og bedre uddannelsesmuligheder for plejefamilierne er nogle af de tiltag, som ifølge parterne i samarbejdsudvalget skal til for at imødegå rekrutteringsudfordringen på familieplejeområdet, så der også i fremtiden er plejefamilier til de anbragte børn i Brønderslev.

”Faktisk er vi i udvalget ved at undersøge, om der i samarbejde med UCN er mulighed for at udbyde en særlig videreuddannelse for plejefamilier i Brønderslev Kommune. Det ville være en stor fordel for både plejefamilierne og for kommunen, og det er et rigtig godt eksempel på, at vi er blevet medspillere, og at vi som kommune arbejder sammen med plejefamilierne på en ny og positiv måde,” siger Pia Horndal.

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld