Emner

Ny model for aflønning af familieplejere i Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune indfører nu en gennemsnitsmodel til honorering af familieplejere. Dermed er det slut med årlige vederlagsforhandlinger, hvilket skal skabe ro og tryghed.

Efter flere års tilløb har Vesthimmerlands Kommune nu besluttet, at den efter sommerferien vil indføre en ny honoreringsmodel for familieplejerne i kommunen. Vesthimmerlands Kommune bliver dermed en af de første nordjyske kommuner, der indfører den såkaldte gennemsnitsmodel, og dermed følger den vejledende anbefaling, som Kommunernes Landsforening kom med sidst i april måned.

”Vi har i flere år været interesserede i at indføre en ny honoreringsmodel for familieplejerne, for vi ved godt, at vi stiller dem i en svær situation, når de ikke har nogen sikkerhed i form af en overenskomst. Vi har ventet på, at der ville komme en lovændring eller en stærk anbefaling fra KL – det er der stadig ikke helt kommet, men nu har politikerne valgt, at vi selv starter op med gennemsnitsmodellen,” siger Birgit Marie Graversgaard, der er familiechef i Vesthimmerlands Kommune.

Skal skabe ro

Gennemsnitsmodellen sikrer, at familieplejernes honorering bliver fastholdt på samme niveau gennem hele anbringelsesforløbet, og honoreringen kan som udgangspunkt ikke genforhandles. Honoreringens størrelse skal baseres på den gennemsnitlige plejeopgave fordelt over tid. Plejefamilien vil derfor i nogle perioder løfte en større opgave, end de bliver honoreret for, mens de i andre perioder vil løfte en mindre opgave.

Hidtil har Vesthimmerlands Kommunes familieplejere som udgangspunkt været til årlige vederlagsforhandlinger, og hvis de har klaret opgaven godt, og det er gået fremad med barnet, så er de blevet sat ned i vederlag. 

Fakta:

Gennemsnitsmodellen blev indført i Aarhus Kommune i 2008. Nu anbefaler KL og Socialpædagogerne modellen, hvor familieplejere får den samme honorering gennem hele anbringelsesperioden.

Erfaringerne fra Aarhus med gennemsnitsmodellen er:

Den skaber ro omkring det anbragte barn

Familieplejerne har i højere grad fokus på barnets ressourcer frem for vanskeligheder

Familieplejerne skal ikke længere være bange for at ryge ned i vederlag, hvis de klarer deres opgave godt

Risikoen for konflikter mellem kommune og familieplejere er mindsket.

”Det er jo en underlig modsatrettet måde at gøre tingene på, og de årlige forhandlinger har været med til at skabe utryghed og frustration. Med gennemsnitsmodellen sikrer vi familieplejerne stabilitet og tryghed omkring deres indkomst, fordi de ikke risikerer, at vi pludselig sætter dem ned i vederlag midt i et anbringelsesforløb,” siger Birgit Marie Graversgaard.

Vederlagene kan dog i helt særlige tilfælde – fx hvis barnet bliver alvorligt syg – forhandles op.

”Det er vores mål at få skabt ro omkring barnet og anbringelsen, så familieplejerne ikke skal bruge kræfter på at være nervøse for den næste forhandling med kommunen. Det handler om barnet og ikke om kroner og ører, men jeg håber da også, at vi som kommune sparer nogle ressourcer ved, at vi ikke skal genforhandle vederlag med familieplejerne hvert år,” siger Birgit Marie Graversgaard.

Skal gælde alle familieplejere

Den vesthimmerlandske gennemsnitsmodel er udarbejdet i tæt samarbejde med Socialpædagogerne Nordjylland, som kommunen valgte at inddrage tidligt i forløbet. Socialpædagogerne er kommet med forskellige forslag til modellen, som derefter er blevet indarbejdet.

”Det er en klar fordel for os, at vi har haft Socialpædagogerne Nordjylland med i arbejdet, og at de også anbefaler modellen,” siger Birgit Marie Graversgaard.

Hun regner med, at alle 72 fuldtidsfamilieplejere i kommunen er kommet over på gennemsnitsmodellen i løbet af et år.

”I første omgang vil vi indkalde alle familieplejere til et fyraftensmøde, hvor vi præsenterer modellen og fortæller om intentionerne bag, og hvor vi kan tale om de usikkerheder, som familieplejerne måske har i forhold til modellen,” siger hun.

Offentliggjort den 4. juli 2019

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld