Emner

Sammen om en ny start

Da Socialtilsyn Nord varslede påbud på Søparken i Rebild, tog kommunen fat i Socialpædagogerne Nordjylland. Sammen har de nu skabt en ny start for arbejdspladsen, og socialtilsynet har trukket de varslede påbud tilbage.

Selvom Søparken i Rebild Kommune de seneste år har kæmpet med forskellige udfordringer, så kom det lidt som en overraskelse, da Socialtilsyn Nord midt i maj varslede en række påbud over for boformen.

Fakta:

Boformen Søparken ligger i Rørbæk i Rebild Kommune og er et botilbud med 20 pladser fordelt på to afdelinger samt en afdeling for aktivitets- og samværstilbud. Målgruppen er borgere i alderen 18 til 85 år, med udviklingshæmning og medfødt hjerneskade. Der er 40 medarbejdere, hvoraf 18 er socialpædagoger.

”Vi vidste godt, at Søparken i nogle år har været i en udfordret situation, men vi har også gjort en række tiltag, som har været med til at løfte organisationen. Men da Socialtilsynet kom på besøg, viste det sig, at der stadig er udfordringer flere steder,” fortæller Vibeke Stoustrup, der er direktør i Rebild Kommune med ansvar for Center for Familie og Handicap.

Hun besluttede sig for at tage kontakt til FOA og Socialpædagogerne Nordjylland for at tage en åben dialog om, hvordan de i samarbejde med kommunen kunne arbejde på at løse de udfordringer, som er på Søparken.

”Vi har jo en fælles interesse i at løse udfordringerne, så vi får en bæredygtig arbejdsplads, hvor det er rart at gå på arbejde, og hvor vi er skarpe på den faglige praksis omkring borgerne, så vi sikrer et godt og attraktivt bo- og aktivitetstilbud for dem,” siger hun.

Samarbejde gav tryghed

Invitationen til samarbejde blev godt modtaget i de faglige organisationer, og alle var enige om, at de gerne ville samarbejde om en ny start for Søparken. Første skridt blev en fælles kickoff-workshop for alle medarbejdere, hvor de faglige organisationer også deltog.

”Jeg tror, at medarbejderne oplever en stor tryghed ved, at kommunen og de faglige organisationer står sammen og vil gøre en fælles indsats for at løse problemerne. På mødet fik vi både talt om de udfordringer, som er, og om de mange ting der fungerer, og som vi skal bruge som trædesten for at komme videre. Vi opnåede en fælles erkendelse af, at nu ville vi fremad sammen,” siger Vibeke Stoustrup.

Udfordringerne på Søparken handler om flere forskellige ting. Dels er arbejdspladsen udfordret på sin faglighed og dokumentationspraksis, hvilket Socialtilsynets varslede påbud blandt andet handlede om. Derudover er der tale om en sammenlagt organisation, som har oplevet tilbagegang i antallet af borgere, hvilket har givet et pres for effektiviseringer.

”Søparken har en svær økonomi, og det har selvfølgelig skabt utryghed i organisationen. Der er bl.a. udfordringer med højt sygefravær, samarbejdet og trivslen, og arbejdet med at skabe en ny fælles kultur har været underprioriteret, fordi der først og fremmest har været fokus på at skabe en bæredygtig ramme for arbejde,” fortæller Vibeke Stoustrup.

Varslede påbud trukket tilbage

På den fælles workshop med medarbejderne fra Søparken blev der nedsat tre arbejdsgrupper, som med det samme tog fat i de forskellige udfordringer.

Socialpædagogerne Nordjylland deltager i den arbejdsgruppe, som skal afklare vilkårene for arbejdet og sikre en god måde at lave vagtplaner på. Det skal være med til at skabe ro om rammen for arbejdet. En anden arbejdsgruppe arbejder sammen med en konsulent om at få styr på fagligheden og dokumentationen, mens den sidste arbejdsgruppe i samarbejde med en konsulent og psykolog har fokus på samarbejdet og trivslen.

”Vi gik straks i gang med arbejdet, og det gav i første omgang resultater, idet de varslede påbud blev opfyldt i høringsperioden og Socialtilsyn Nord lod dem bortfalde. Vi arbejder nu videre, og i den forbindelse er det utroligt vigtigt for os, at vi har så konstruktivt et samarbejde med Socialpædagogerne Nordjylland. Det gør en helt masse godt for processen, og det er jeg meget taknemmelig og glad for,” siger Vibeke Stoustrup.

Offentliggjort den 4. juli 2019

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld