Emner

Nye kompetencetilbud til TR’erne

Som et led i evalueringen af tillidsrepræsentant-strukturen sætter Socialpædagogerne Nordjylland i 2019 gang i et forsøg med målrettede kompetenceudviklingskurser til TR’erne.

Fakta:

Arbejdsgruppen, der lige nu er i fuld gang med at evaluere TR-strukturen i Socialpædagogerne Nordjylland, består foruden faglig sekretær René Zimmer af kredsens formand Peter S. Kristensen og de to kredsbestyrelsesmedlemmer Mette Hansen Brønner og Karen Marie Nielsen.

Socialpædagogerne Nordjylland er i fuld gang med at evaluere tillidsrepræsentant-strukturen i kredsen. I forbindelse med kommunalreformen i 2007 indførte Socialpædagogerne funktionen fællestillidsrepræsentanter (FTR), hvilket også fik betydning for de lokale tillidsrepræsentanter (TR) på arbejdspladserne og for kredskontoret. Derfor samler en arbejdsgruppe nu op på, om det hele bliver gjort på den bedste og mest hensigtsmæssige måde.

Indtil videre har alle FTR’erne og to tilfældigt udvalgte TR’er fra alle nordjyske kommuner været samlet og givet deres bud på godt og skidt ved den nuværende struktur.

”Inputtene viste blandt andet, at tillidsrepræsentanterne efterspørger mere målrettet kompetenceudvikling, så det tager vi fat på allerede i 2019, hvor vi ændre mødestrukturen, samtidig med at vi arbejdere videre med evalueringen af selve strukturen,” siger faglig sekretær René Zimmer, der er med i arbejdsgruppen.

Ny mødestruktur

Socialpædagogerne Nordjylland har hidtil holdt fire årlige møder for tillidsrepræsentanterne i kredsen. Det bliver som et forsøg ændret i 2019. For at give ressourcer til en række individuelle kompetencetilbud, vil der i 2019 være to stormøder. Til gengæld får alle tillidsrepræsentanterne tilbud om at deltage i to forskellige kursusdage. Planen er, at der i alt vil blive udbudt fire forskellige kurser, som tillidsrepræsentanterne så kan vælge to af.

”Vi har spurgt alle tillidsrepræsentanterne, hvad deres behov for opkvalificering er, og vi er lige nu ved at tilrettelægge kurserne, så vi kan udbyde dem i begyndelsen af 2019. Men de efterspørger bl.a. kurser i håndtering af arbejdsmiljø og arbejdstid,” fortæller René Zimmer.

Medlemmerne skal høres

Tilbagemeldingerne vedrørende selve TR-strukturen fra FTR’erne og de tilfældigt udvalgte TR’ere viste, at der langt hen ad vejen er tilfredshed med strukturen, og at den fungerer udmærket.

”Bortset fra at vi har nogle områder, hvor der sidder tillidsrepræsentanter med meget store medlemsgrupper fordelt med stor geografisk afstand. Det giver nogle udfordringer, men i arbejdsgruppe går vi nu i gang med at undersøge, hvor vi helt konkret har udfordringer,” siger René Zimmer.

Planen er, at der nu bliver sendt spørgeskemaer ud til alle tillidsrepræsentanter, som så skal spørge deres kolleger, hvordan de oplever TR-strukturen.

”Det er vigtigt, at vi har medlemmernes oplevelser i centrum, hvis vi skal i gang med at ændre noget ved strukturen, og så tager vi fat der, hvor medlemmerne oplever udfordringer,” siger René Zimmer.

På Generalforsamlingen i 2019 vil bestyrelsen fremlægge et forslag til FTR/TR-struktur på baggrund af evalueringsarbejdet.

(Offentliggjort den 20. december 2018)

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld