Emner

Styrket fokus på arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø og socialpædagogernes faglighed er to af indsatsområderne i Socialpædagogerne Nordjyllands fremtidige arbejde.

Faglighed og arbejdsmiljø går hånd i hånd, og derfor har Socialpædagogerne Nordjylland valgt bl.a. at sætte fokus på disse to områder i det fremtidige arbejde i kredsen.

Et godt arbejdsmiljø giver mulighed for øget faglig udvikling, høj kvalitet i løsningen af kerneopgaven og for trivsel og arbejdsglæde. Men det er vigtigt, at der er nogle stærke faglige miljøer, der udvikler indsatsen, og her vil kredsen gerne spille en større rolle.

”Vi har mange ideer og visioner, men vi mangler en til at knytte trådene sammen. Nu har vi fået midler til at ansætte en projektmedarbejder til netop dette, og derfor er planen, at der vil være en række aktiviteter og indsatser omkring faglighed i de næste to år,” siger Anna-Birthe Lang Andersen, næstformand i Socialpædagogerne Nordjylland.

Stiller skarpt på AMR

Socialpædagogernes arbejdsmiljøundersøgelse viste, at arbejdsmiljøet ikke prioriteres højt nok på arbejdspladserne, og når medlemmerne udsættes for mobning, chikane, fysisk eller psykisk vold, er det kun 10-12 pct., der har fået støtte af arbejdsmiljørepræsentanten eller tillidsrepræsentanten.

”Det giver grund til eftertanke, og derfor vil kredsen gøre en særlig indsats for at styrke arbejdsmiljøet og herunder vores samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanterne,” siger Anna-Birthe Lang Andersen.

Socialpædagogerne Nordjylland har allerede en god kontakt til lederne og tillidsrepræsentanterne – nu gælder det om at inddrage arbejdsmiljørepræsentanterne endnu mere i det faglige arbejde.

Styrket samarbejde

Når kredsen ikke har så struktureret et samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanterne, hænger det sammen med, at de er valgt blandt alle medarbejdere, og derfor ikke nødvendigvis er fagligt funderet på samme måde som tillidsrepræsentanterne.

”Arbejdsmiljørepræsentanternes uddannelse er fx arbejdsgivernes ansvar, men vi kan se, at de også efterspørger noget fra os, og da vi også gerne vil have dem endnu mere i fokus, vil vi gerne gøre en indsats for at styrke samarbejdet med dem,” siger Anna-Birthe Lang Andersen.

Det kan fx ske gennem særlige temadage og lignende målrettet arbejdsmiljørepræsentanterne.

Presset arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøundersøgelsen viste også, at 16 pct. af medlemmerne har oplevet at være udsat for mobning på arbejdspladsen inden for de seneste 12 måneder, og 90 pct. af mobningen sker fra kolleger og leder. 36 pct. har været udsat for fysisk vold inden for de seneste 12 måneder, og 33pct. har oplevet psykisk vold i perioden.

”Tallene taler deres klare sprog: Der er brug for, at vi tænker nye tanker og finder nye veje for at forbedre medlemmernes arbejdsmiljø,” siger Anna-Birthe Lang Andersen.

Kredsen vil derfor også sætte fokus på mobning og den fysiske og psykiske belastning herunder vold. Der vil blive nedsat en arbejdsgruppe, som løbende vil trække på nogle af de input, som medlemmerne kom med på generalforsamlingen.

”Arbejdsgruppen laver forarbejdet til en handlings- og aktivitetsplan her i foråret, og så vil en række aktiviteter løbe i efteråret,” siger Anna-Birthe Lang Andersen.

 

Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld