Faglighed

Nogle socialpædagoger er pressede – andre har stadig tid til faglighed

Der er stor forskel på, i hvor høj grad nordjyske socialpædagoger oplever, at de har tid til deres arbejdsopgaver, viser ny undersøgelse fra Socialpædagogerne Nordjylland.

Læs mere
Emner
Løn & ansættelse

Godt samarbejde giver bedre anbringelser

Brønderslev Kommune ønsker at skabe det bedst mulige samarbejde med kommunens plejefamilier. Et godt samarbejde med plejefamilierne giver nemlig bedre anbringelser, lyder det fra kommunen.

Læs mere
Faglighed

Socialpædagogen Morten har selv en fortid som misbruger

I mange år levede Morten Schou et liv som misbruger. Nu arbejder den 51-årige socialpædagog på et særligt plejehjem for misbrugere i Aalborg.

Læs mere
Faglighed

Nyt projekt med kreds Bornholm skal sætte ord på fagligheden

Socialpædagogerne Nordjylland og Socialpædagogerne Bornholm vil inddrage medlemmerne for at få sat fokus på værdien af den socialpædagogiske faglighed.

Læs mere
Løn & ansættelse

René vil have flere af sine kolleger med i SL

Tillidsrepræsentant René Andreasen fra Det Specialiserede Døgntilbud i Aalborg har et mål om at få flere kolleger til at blive medlem af Socialpædagogerne.

Læs mere
Faglighed

Pia holder fast i relationen til borgerne

Det er ikke lang tid siden, at Pia Drejer Nielsen arbejdede som socialpædagog på et botilbud. Nu er hun faglig leder på et senhjerneskadecenter, og hun trives med at være blevet leder.

Læs mere
Coronavirus

Socialpædagoger har været gode til at undgå coronasmitte

Meget tyder på, at socialpædagoger som faggruppe alt andet lige har været gode til at undgå coronasmitte i de seneste to år.

Læs mere
Løn & ansættelse

Vellykkede brunchmøder med familieplejere

Socialpædagogerne Nordjylland har haft succes med en række uformelle formiddagsmøder med familieplejere rundt omkring i Nordjylland.

Læs mere
Løn & ansættelse

Mange nyuddannede socialpædagoger kommer i arbejde lige fra uddannelsen

Ledigheden blandt socialpædagoger er historisk lav for tiden. Den lave ledighed er godt nyt for dimittenderne, som har lettere ved at finde arbejde efter uddannelsen.

Læs mere
Løn & ansættelse

Hjørring Kommune vil gerne have flere på fuldtid

Direktør i handicapforvaltningen i Hjørring Kommune, Leif Serup, bakker op om KL’s mål om at få flere på fuldtid. Men det er svært at få til at hænge sammen i praksis. Derfor efterlyser han andre muligheder.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Jeg er imponeret over medarbejderne

Medarbejderne i Region Nordjyllands specialsektor omstillede sig lynhurtigt under corona-nedlukningen og havde fuldt fokus på kerneopgaven, fortæller socialdirektør Dorte Juul Hansen.

Læs mere
Coronavirus

En hel ø bakker os op

Coronakrisen rammer de udsatte og handicappede borgere meget forskelligt på Læsø, hvor øens fire socialpædagoger sammen med deres kolleger får enderne til at nå sammen.

Læs mere
Løn & ansættelse

Det er trygt med Socialpædagogerne i ryggen

Fagligt fællesskab og stor viden om familieplejeområdet. Det er nogle af de største gevinster ved at være medlem af Socialpædagogerne ifølge familieplejer Grete Lyngklip Kjeldgaard.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Sammen om en ny start

Da Socialtilsyn Nord varslede påbud på Søparken i Rebild, tog kommunen fat i Socialpædagogerne Nordjylland. Sammen har de nu skabt en ny start for arbejdspladsen, og socialtilsynet har trukket de varslede påbud tilbage.

Læs mere
Faglighed

Begejstrede for ny viden

Socialpædagogerne på Nordstjernen i Brønderslev er begejstrede for at være på efteruddannelse sammen med deres kolleger. Det gør det nemmere at implementere den nye viden i praksis.

Læs mere
Faglighed

Nye kompetencetilbud til TR’erne

Som et led i evalueringen af tillidsrepræsentant-strukturen sætter Socialpædagogerne Nordjylland i 2019 gang i et forsøg med målrettede kompetenceudviklingskurser til TR’erne.

Læs mere
Faglighed

Gå ikke glip af Svend Brinkmann​

Du har nu muligheden for at opleve Svend Brinkmann live til et tankevækkende, aktuelt og underholdende foredrag den 20. november.

Læs mere
Faglighed

Høj faglighed kommer udsatte børn til gode

Børnecenter Himmerland håber, at kommunerne i højere grad vil begynde at stille krav til faglighed og kvalitet, når de skal anbringe et barn.

Læs mere
Løn & ansættelse

Overenskomst giver tryghed på privat opholdssted

I snart seks år har det private opholdssted, Birkely, haft overenskomst med Socialpædagogerne. Det er et klart plus ifølge medarbejdere og ledelse.

Læs mere
Faglighed

Vi er her for medlemmerne

Socialpædagogerne Nordjylland har fået to nye faglige sekretærer, Kathja Ryom og René Zimmer, der begge er meget bevidste om, at de er her for medlemmernes skyld.

Læs mere
Faglighed

Lokalmiljøet bakker op om døgncenter

Gennem åbenhed og samarbejde får socialpædagogerne på døgncenter Nibe skabt en unik rummelighed i lokalmiljøet for de unge, som bor på institutionen.

Læs mere
Politik

Medlemmer sætter ord på udfordringerne

Socialpædagogerne Nordjylland har besluttet at høre medlemmerne om, hvilke udfordringer på handicapområdet, der er de vigtigste. Ud fra medlemmernes input vil bestyrelsen beslutte en politisk indsats.

Læs mere
Faglighed

Et tiår med fællestillidsrepræsentanter

Socialpædagogerne Nordjyllands organisering med en fællestillidsrepræsentant i alle kommuner og regionen har nu fungeret i ti år – og det er gået rigtig godt.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Få anmeldelser af vold vækker undren

Størstedelen af de nordjyske socialpædagoger anmelder ikke voldsepisoder til Arbejdstilsynet. Socialpædagogerne i Nordjylland undrer sig og vil nu i dialog med medlemmerne om sagen.

Læs mere
Faglighed

Nye boformer er en panikhandling

Socialpædagogernes tillidsrepræsentant på Visborggard afviser, at folketingets beslutning om at oprette nye specialiserede socialpsykiatriske afdelinger, er løsningen på psykiatriens problemer.

Læs mere
Faglighed

Et godt og enkelt redskab

Socialpædagog Melissa Koloamatangi Hansen har afprøvet et af de redskaber, som er blevet udviklet til at synliggøre den socialpædagogiske faglighed.

Læs mere
Faglighed

Vi ser hele mennesket

Der er kommet et større fokus på det hele menneske, efter der er blevet ansat socialpædagoger på demensafsnittet på plejecentret Margrethelund i Dronninglund.

Læs mere
Faglighed

Stor interesse for Hammer Bakkers historie

Aalborgbogen 2015 handler om åndssvageanstaltens 100 år gamle historie i Hammer Bakker. Bogen blev udsolgt på en uge.

Læs mere
Faglighed

25 års jubilæum som fagligt valgt

I 25 år har Socialpædagogerne Nordjyllands formand Peter Kristensen kæmpet for, at medlemmerne får gode rammer for at udøve deres faglighed i verdens fineste job.

Læs mere
Faglighed

Dokumentation styrker fagligheden

Arbejdet med systematisk dokumentation øger medarbejdernes faglige bevidsthed og borgernes tryghed, viser erfaringerne fra boformen Kærvang på Nykøbing Mors.

Læs mere
Faglighed

Vi skal skabe forandringen

Et sundhedsprojekt i Brønderslev Kommune har gjort medarbejderne mere bevidste om, at det er dem, der har ansvaret for at skabe en sund forandring i borgernes liv.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Besparelser presser arbejdsmiljøet

Nedskæringer er blevet en del af hverdagen for socialpædagogerne på Bofællesskabet Bøgevej i Løgstør. Konsekvensen er et presset arbejdsmiljø.

Læs mere
Politik

Flere underretninger fører til udgiftsstigning

En stigning i antallet af underretninger om børn og unge, som har det svært, har fået udgifterne til at stige i Aalborg Kommune.

Læs mere
Løn & ansættelse

Er du blevet forskelsbehandlet?

En arbejdsgiver må ikke lægge vægt på alder i forbindelse med afskedigelse af en medarbejder. Men det sker desværre – heldigvis er der mulighed for at klage.

Læs mere
Løn & ansættelse

Jeg pressede mig selv til for meget

Gitte Madsen har været så hårdt ramt af stress, at hun har fået en arbejdsskade. Hendes livline blev bl.a. Socialpædagogerne Nordjylland, der hjalp hende til at få et fleksjob.

Læs mere
Løn & ansættelse

Jobrotation er et godt redskab

Jobrotation gør det muligt for Fagcenter for Autisme og ADHD at gennemføre et storstilet uddannelsesløft af medarbejderne.

Læs mere
Faglighed

En god start er vigtig

I Hjørring Kommune bliver der gjort en ekstra indsats for at tage godt i mod nye flygtningefamilier med børn. Praktisk pædagogisk støtte skal sikre den bedst mulige start i Danmark.

Læs mere
Politik

Vi kan ikke undvære de frivillige

Krisecentret i Nørresundby har i årevis brugt frivillige. Et godt samarbejde kræver tydelige rammer, men så kan de frivillige også noget, som de ansatte ikke kan, lyder erfaringerne.

Læs mere
Faglighed

Socialpædagoger på asylcentret

Morten Kidmose og Heidi Strøm bruger deres socialpædagogiske faglighed i deres arbejde på Asylcenter Ranum.

Læs mere
Story 2

Bag en tillidsrepræsentant

INDSIGT går bag en tillidsrepræsentant i en ny artikel-serie

Læs mere
Arbejdsmiljø

Medarbejdere kørt ud på sidespor

Medarbejderne blev ikke inddraget i beslutningen, da Brønderslev Kommune valgte at indføre helhedstilbud.

Læs mere
Faglighed

Vi passer jo bare vores arbejde

Socialpsykiatrisk Boform Brovst fik den danske Rehabiliteringspris 2011 af Helsefonden for sin bemærkelsesværdige indsats over for nogle af landets allersvageste borgere.

Læs mere
Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld

Arrangementer

21.05.2024

Temaaften om KRAP

21. maj 2024 kl. 16.00-19.00
Online-arrangement om KRAP som fundament for en professionel socialpædagogisk praksis. Oplægsholder er Lene Metner fra PsykologCentret KRAP.

Læs mere
03.06.2024

TR stormøde

3. jun 2024 kl. 08.30-16.00
Benny Andersen fortæller om OK 24 og svarer på spørgsmål.
Oplæg og prøvehandlinger om det stærke arbejdsfællesskab.
Tilmeldingsfrist: 22. maj 2024

Læs mere