Faglighed

Socialpædagoger i Nordjylland oplever et stigende arbejdspres

Mere end syv ud af ti nordjyske socialpædagoger har fået mindre tid til deres arbejdsopgaver de seneste fem år.

Læs mere
Emner
Løn & ansættelse

Plejefamilier bliver hørt i særligt samarbejdsudvalg

I Brønderslev mødes ledere fra kommunens børne- og familieområde regelmæssigt med repræsentanter fra kommunens plejefamilier.

Læs mere
Faglighed

Misbrugsplejehjem: Vores socialpædagoger er vigtige

Man fornemmer straks, når man træder indenfor på specialplejehjemmet Trækbanen i Aalborg, at det er et særligt sted.

Læs mere
Løn & ansættelse

Botilbud til veteraner får overenskomst

Personalet på to private botilbud i Thy til veteraner og PTSD-ramte er nu dækket af overenskomst med Socialpædagogerne Nordjylland. 

Læs mere
Løn & ansættelse

På Kirketoften er alle pædagoger medlem af SL

Der har altid været tradition for en høj organiseringsgrad på botilbuddet Kirketoften i Mariagerfjord Kommune, og lige nu er den på 100 procent.

Læs mere
Faglighed

Niels blev slidt ned efter et år som leder

Niels Møller Jensen oplevede, at han druknede i administration, bureaukrati og massivt overarbejde, da han blev leder på et botilbud.

Læs mere
Løn & ansættelse

Dorrit har 25-års jubilæum

Før hun blev ansat som den første konsulent på kredskontoret, var det de politisk valgte faglige sekretærer, der behandlede alle medlemmernes sager.

Læs mere
Løn & ansættelse

Kun få socialpædagoger er uden arbejde

Ledigheden blandt socialpædagoger er historisk lav for tiden. I maj måned var der blot 104 fuldtidsledige socialpædagoger i hele Nordjylland.

Læs mere
Løn & ansættelse

Kommune behandler medarbejdere på fuldtid og deltid forskelligt

I Frederikshavn Kommune drømmer mange socialpædagoger om at komme op i tid. Men det er svært, for kommunen har forringet vilkårene for de fuldtidsansatte på to specialtilbud for handicappede.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Corona-nedlukning var en blandet oplevelse

Socialpædagogerne i Mariagerfjord Kommune havde meget forskellige oplevelser under corona-nedlukningen. Nogle fik mere ro og tid til kerneopgaven, mens andre blev kastet ud i helt nye opgaver.

Læs mere
Coronavirus

Familiekonsulenter arbejder fortsat på fuldt tryk

Familiekonsulenterne på Mors holder tæt kontakt med de udsatte og sårbare familier, selvom Danmark stadig i stor stil er lukket ned på grund af coronavirus.

Læs mere
Coronavirus

Praktisk info fra kredsen

Socialpædagogerne Nordjyllands kredskontor holder åbent som sædvanligt – men på en anden måde. Derudover er der oprettet en særlig akutlinje til krisesituationer.

Læs mere
Løn & ansættelse

Socialpædagogerne giver sikkerhed i et usikkert job

Da familieplejer Lone Brovn pludselig fik besked om, at hendes vederlag skulle halveres, tog hun kontakt til Socialpædagogerne Nordjylland. Det var en kæmpe hjælp, fortæller hun.

Læs mere
Løn & ansættelse

Åben café er en rigtig god idé

Socialpædagogerne Nordjyllands to cafémøder i Skagen og Nykøbing Mors blev positivt modtaget af medlemmerne, som var glade for at få en uformel snak med deres fagforening.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Glad for samarbejde

Socialpædagogerne Nordjylland er meget positive over, at Rebild Kommune tog initiativ til et konstruktivt samarbejde om at løse problemerne i Søparken. 

Læs mere
Faglighed

Efteruddannelse giver et fælles fundament

Investering i efteruddannelse har gjort den store forskel for Møllehuset i Thisted. Alle medarbejdere er uddannet i KRAP, og det sikrer pædagogisk kvalitet og masser af arbejdsglæde.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøprojekt sætter sig spor

Socialpædagogerne Nordjylland afslutter nu sit projekt – Arbejdsmiljø og faglighed går hånd i hånd – men flere af initiativerne fra projektet vil køre videre på et lavere blus.

Læs mere
Faglighed

Drømme skaber udvikling

I Aalborg Kommunes projekt Livskraft bruger socialpædagogerne borgernes drømme som løftestang for øget livsglæde og selvstændighed. Projektet har også sluppet fagligheden løs.

Læs mere
Løn & ansættelse

Fællesskabet er blevet styrket

Den helt store sidegevinst ved OK18 er, at fællesskabet blandt medlemmerne og på tværs af de faglige organisationer blev styrket. Det tegner godt for det fremtidige samarbejde.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Forandringer presser arbejdsmiljø

Specialbørnehjemmet Kvisten satte arbejdsmiljøet på dagsorden bl.a. med hjælp fra kredsens socialfaglige konsulent for bedre at kunne håndtere arbejdspladsens mange forandringer.

Læs mere
Løn & ansættelse

Blev flyttet til nyt job på grund af barsel

Kristina Mortensen blev under sin barsel flyttet til et nyt job, men med hjælp fra Socialpædagogerne Nordjylland fik hun sit oprindelige arbejde igen.

Læs mere
Faglighed

Det er rart at blive hørt

Socialpædagogerne Nordjylland vil inddrage medlemmerne endnu mere i det faglige arbejde. De første erfaringer med medlemsinddragelse er meget positive.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Se arbejdsmiljøet med nye øjne

Få hjælp til at fremme trivslen på arbejdspladsen ved at sætte fokus på faglighed og samarbejde.

Læs mere
Faglighed

Vi har fået skabt et godt samarbejde

Synlighed og medindflydelse er nogle af de helt store gevinster ved at have socialpædagogiske fællestillidsrepræsentanter, lyder det fra to af dem.

Læs mere
Faglighed

Hæder til Arne og Lone

De to tidligere beboere i Hammer Bakker, Arne og Lone, har modtaget N. E. Bank-Mikkelsens Pris for deres deltagelse i dokumentarfilmene ’De åndssvages historie’.

Læs mere
Faglighed

Fang faget

Socialpædagogerne Nordjylland holder en række inspirationsmøder om socialpædagogisk faglighed.

Læs mere
Faglighed

Imponerende medlemsfremgang

Siden 2007 er medlemstallet i Socialpædagogerne Nordjylland steget med mere end 1.000 – en stigning på næsten 24 procent. Det er imponerende, siger arbejdsmarkedsforsker.

Læs mere
Løn & ansættelse

Ny konsulent i kredsen

Socialpædagogerne i Nordjylland har ansat Annelene Jensen i en nyoprettet stilling som faglig konsulent.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Fyraftensmøde satte fokus på mobning

Høj faglighed, tydelige rammer og synlig ledelse er nøglen til mindre mobning.

Læs mere
Faglighed

Socialpædagoger skal synliggøre deres værdi

Socialpædagogernes samarbejdspartnere efterspørger bedre dokumentation af det socialpædagogiske arbejdes værdi.

Læs mere
Faglighed

Nyt projekt om faglighed

Socialpædagogerne Nordjylland vil nu udvikle redskaber, som kan gøre socialpædagogerne bedre til at sætte ord på deres egen faglighed.

Læs mere
Arbejdsmiljø

”Jeg har altid haft en mening om tingene”

Villy Søndergaard har altid godt kunne lide at diskutere og tage stilling – derfor blev han faglig aktiv for mere end 50 år siden og er først stoppet i kredsens seniorsektion for nyligt.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Konstante forandringer skaber utryghed

Fem år med forandringer har fået flere af medarbejderne på Bofællesskabet Bøgevej i Løgstør i knæ. Arbejdsmiljørepræsentanten får klager over forholdene fra sine kolleger.

Læs mere
Faglighed

En ny uddannelse – en ny praktik

Den nye pædagoguddannelse kommer også til at betyde ændringer for praktikstedernes arbejde med de studerende.

Læs mere
Politik

Nyt socialtilsyn skal sikre bedre kvalitet

Det nye Socialtilsyn Nord skal føre tilsyn med 400 sociale tilbud og 1500 plejefamilier.

Læs mere
Faglighed

Vi skal kæmpe for respekt

Maria Jeanet Wedsgaard Hæstrup tog generalforsamlingen med storm og fik allerflest stemmer til kredsbestyrelsen, hvor hun er det eneste helt nye medlem.

Læs mere
Politik

Det er vigtigt med et stærkt hold

Anne Marie Frederiksen takker af som faglig sekretær i Socialpædagogerne Nordjylland og bliver nu efterlønner.
På generalforsamlingen bliver der kampvalg om, hvem der skal være ny faglig sekretær.

Læs mere
Faglighed

Der er brug for social-pædagoger i psykiatrien

Der mangler fokus på psykiatri i pædagoguddannelsen, og det er en skam, for socialpædagoger kan noget særligt på dette område.

Læs mere
Story 3

Bag en tillidsrepræsentant

Det er vigtigt at bygge bro mellem medarbejdere og ledelse, mener Viggo Dahl Nielsen.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Få hjælp af din fagforening ved sygdom

Socialpædagogernes medlemmer er bange for at blive fyret, hvis de bliver syge, og arbejdsgiverne indleder også afskedigelser tidligere end hidtil ved sygdom.

Læs mere
Arbejdsmiljø

Vi var bare brikker i et politisk puslespil

Medarbejderne følte sig svigtede, da de skulle lukke dagtilbud ned og sende fortvivlede borgere hjem i helhedstilbud, fortæller tidligere tillidsrepræsentant i Brønderslev.

Læs mere
Politik

Tillidsrepræsentanter skal have bedre styr på rollen

Kredskontoret vil være bedre til at hjælpe tillidsrepræsentanterne med en afklaring af deres rolle.

Læs mere
Info

Om Indsigt

Indsigt er Socialpædagogerne Nordjyllands nyhedsbrev og formidler de gode og de kritiske historier inden for det socialpædagogiske arbejdsområde i Nordjylland. Nyhedsbrevet giver medlemmer af Socialpædagogerne Nordjylland og andre interesserede indsigt i, hvad der rører sig inden for faget i Nordjylland.

Læs mere

Har du en god historie?

Så send en mail til redaktionen.

Send mail

Nyhedsbrev

Modtag indsigt som nyhedsbrev direkte i din indbakke og få godt læsestof til hverdagen.

Tilmeld

Arrangementer

21.05.2024

Temaaften om KRAP

21. maj 2024 kl. 16.00-19.00
Online-arrangement om KRAP som fundament for en professionel socialpædagogisk praksis. Oplægsholder er Lene Metner fra PsykologCentret KRAP.

Læs mere
03.06.2024

TR stormøde

3. jun 2024 kl. 08.30-16.00
Benny Andersen fortæller om OK 24 og svarer på spørgsmål.
Oplæg og prøvehandlinger om det stærke arbejdsfællesskab.
Tilmeldingsfrist: 22. maj 2024

Læs mere